Zaznacz stronę

Już od 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski w ramach projektu Fundacji Fundusz Współpracy oraz Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, w ramach którego można uzyskać preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki z przeznaczeniem na studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia osób dorosłych, oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty.

Collegium Intermarium oferuje możliwość kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Obecnie startuje nabór na kierunek “Zarządzanie organizacjami pozarządowymi” oraz “Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”, „Nowoczesne metody dowodowe” oraz „Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji”. 

Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie i aplikuj na wybrany kierunek! 

Wnioski o pożyczki mogą składać osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  

Pożyczka może stanowić do 100% kosztu studiów, a umorzenie 20-25% kwoty pożyczki.  

Więcej informacji oraz generator wniosków znajdą Państwo na portalu inwestujwrozwoj.pl

  

Informacje o kierunku Etyka

Zarządzanie w NGO

Nowoczesne metody dowodowe

Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji

//