Zaznacz stronę

Z radością informujemy, że od II semestru bieżącego roku akademickiego (od lutego 2022) Collegium Intermarium, uruchamia II edycję studiów podyplomowych pod nazwą „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesnej”, przygotowujące nauczycieli do nauczania etyki w szkołach. Rekrutacja na kierunek trwa do 28 lutego 2022 roku. Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w naszych filiach w Poznaniu i Lublinie.

“Studiowanie na kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu etyka zgodnie ze standardami MENiS. Etyka to obecnie szybko rozwijająca się dziedzina nauk humanistycznych w Europie Zachodniej, co daje świetne perspektywy pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Etyka to ciekawa dyscyplina, która rozwija naszą osobowość i wzbogaca nasze życie.” – mówi Renata Gugałka, słuchaczka I edycji studiów  w Collegium Intermarium.

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. O przyznaniu bezpłatnego miejsca na studiach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów.

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

Zapraszamy do przeczytania co o studiach podyplomowych “Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesnej” mówią nasi słuchacze:

“W tych czasach niepewności dla rodzin oraz dorastającej młodzieży, kiedy się rozmywa pojęcia prawdy, dobra, szlachetności, nowo utworzony kierunek studiów podyplomowych w Collegium Intermarium jest odpowiedzią i wsparciem dla osób, które chcą żyć i wychowywać swoje dzieci według tradycji chrześcijańskiej i umocnić się w duchu prawdy. Odpowiedzią na coraz to wzmacniający się chaos pojęciowy są studia, porządkujące wiedzę w umyśle nas nauczycieli. Nauczyciel, który ma uporządkowany, mocny światopogląd będzie w stanie sprostać wyzwaniom nauczania młodego pokolenia, będzie prowadził we właściwym kierunku.” – Igor Demianiuk.

“Zawsze warto „iść do przodu” i się rozwijać. Człowiek ubogaca się i w ten sposób realizuje się, swoje pasje” – Jacek Milewski.

“Na zajęciach mogłam zdobyć wiedzę, która jest potrzebna do nauczania przedmiotu etyka jak poznanie podstaw z filozofii i etyki i jak wartościować zjawiska i działania ludzkie” – Renata Gugałka.

 

Zapraszamy do zapisów!

 

 

//