Aż 8 kierunków studiów podyplomowych przygotowało Collegium Intermarium na rok akademicki 2022/2023. Wśród nich są zarówno istniejące już i wypróbowane przez słuchaczy studia podyplomowe, jak i nowe kierunki przygotowane we współpracy z ekspertami uczelni.

 

Oferta studiów na rok akademicki 2022/2023 została przygotowana we współpracy zespołu uczelni z partnerami społecznymi – organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, menadżerami oraz z ekspertami z dziedzin z których się wywodzą. To wyjątkowe kierunki dla szerokiego grona kandydatów – od zainteresowanych klasyczną filozofią, poprzez prawników-praktyków i działaczy NGO, po menadżerów.

Tegoroczna rekrutacja na studia podyplomowe w Collegium Intermarium potrwa do 18 września, a formalnymi warunkami wzięcia udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej rekrutacja.collegiumintermarium.org oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Zajęcia na uczelni rozpoczną się już w październiku, liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona.

Przedsiębiorca chcący ufundować pracownikowi stypendium na udział w studiach podyplomowych może skorzystać z ulgi sponsoringowej, uprawniającej do odliczenia 150% kosztu podatku dochodowego. Więcej informacji: https://collegiumintermarium.org/przedsiebiorco-odlicz-od-podatku-stypendium/

Europa Klasyczna: Polityka – Kultura – Sztuka Debaty

Po raz drugi chętni do zapoznania, przemyślenia i podjęcia tradycji europejskiej będą mieli możliwość wzięcia udziału w tych studiach. Pierwsza edycja odbyła się w roku akademickim 2021/2022 i – jak wskazuje prorektor ds. kształcenia dr Filip Ludwin, był to jeden z najbardziej obleganych kierunków na uczelni. Wśród wykładowców znajdują się m.in. prof. dr hab. Jacek Bartyzel, dr hab. Jacek Kowalski, prof. dr David Engels, Paweł Lisicki, czy prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

– Powtarzamy, w nieco zmodyfikowanej formie kierunek, który w minionym roku cieszył się powodzeniem i zyskał uznanie słuchaczy. To elitarne studia, dla osób, które mają wobec siebie wysokie wymagania, które nie godzą się na przeciętność. Dobór przedmiotów i wykładowców pozwala zapoznać się z podstawami filozofii klasycznej, z zasadami klasycznej edukacji, ale też odnieść się do ideologii dominujących we współczesnym świecie, zmierzyć się intelektualnie z takimi zjawiskami, jak multikulturalizm, nauczyć się rzetelnej, rzeczowej argumentacji na rzecz tego, co klasyczne i tradycyjne. Studia, poza realnymi korzyściami intelektualnymi, zdobytą w rygorze akademickim erudycją, dają też ogromną satysfakcję z odkrywania rzeczy wartościowych, prawdziwych, pięknych – przekonuje koordynator kierunku, Arkadiusz Robaczewski.

Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog

To najnowszy program studiów podyplomowych w Collegium Intermarium. Słuchacze będą mogli zapoznać się z lekturami unikatowymi dla kultury łacińskiej. „Jej mistrzowie: Homer, Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu i Dante, Szekspir czy wielcy poeci metafizyczni, stawali się dla następujących po sobie pokoleń coraz bardziej obcy i odlegli, sprowadzeni do „eksponatów” poddawanych nudnym analizom na szkolnych lekcjach” – czytamy w opisie studiów, którym patronuje poznańska Fundacja św. Benedykta.

– We współczesnej edukacji, na wszystkich szczeblach, najbardziej zdumiewające jest to, że stałą się ona narzędziem wydziedziczania z kultury europejskiej. Zostaliśmy w sposób systematyczny pozbawieni kontaktu ze źródłami naszej cywilizacji, z jej ożywczymi dziełami. Nie znamy mistrzów, którzy je tworzyli – przekonuje Arkadiusz Robaczewski, koordynator kierunku i autor programu studiów, który zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że współczesna edukacja zatraciła wymiar formacyjny, kształtujący człowieka jako osobę. Za tym postępuje rozkład rozumu, a z kolei konsekwencją tego rozkładu jest głęboki kryzys, nie tylko gospodarczy, bo ten jest skutkiem, ale kryzys człowieczeństwa, moralności.

Studia podyplomowe potrwają 2 semestry obejmujące łącznie 200 godzin zajęć odbywających się stacjonarnie w Warszawie. Z uwagi na potrzebę rozmów i dyskusji z prowadzącymi, nie będzie możliwe branie udziału w zajęciach online.

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

To już druga edycja kierunku dedykowanego społecznikom z organizacji pozarządowych. W czasie rocznego kursu uczestnicy zapoznają się z promocją swoich działań, fundraisingiem, sprawozdawczością, realizacją projektów, profesjonalizacją i podziałem zadań w organizacji. Kurs poprowadzą profesjonaliści wywodzący się z sektora NGO, a cały program studiów został tak przemyślany, by jego większość stanowiły zajęcia praktyczne.

– Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na konieczność profesjonalizacji podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także skuteczniejszego budowania trwałych relacji oraz kooperacji z organami administracji publicznej. Studia są adresowane nie tylko do osób tworzących organizacje pozarządowe, ale i zatrudnionych w sektorze publicznym, otwartych na współpracę z reprezentacją społeczeństwa obywatelskiego. Atutem studiów jest możliwość kontaktu z praktykami z III sektora, administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – czytamy w opisie studiów, w których do tej pory wzięli udział zarówno przedstawiciele niewielkich, lokalnych organizacji, jak i dużych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Podyplomowe studia dla nauczycieli: Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Najpopularniejszy kierunek w Collegium Intermarium doczekał się już trzeciej edycji. Poprzednia z nich odbywała się jednocześnie w filiach w Lublinie i w Poznaniu, tym razem jednak etyka wraca do Warszawy, gdzie planowane jest przeszkolenie kilkudziesięciu nauczycieli.

– Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, ale dzisiejsze spory, czy raczej głęboki podział dużych grup w społeczeństwie, to konsekwencje głębokich różnic filozoficznych. Spory dotyczące możliwości poznania prawdy, istnienia ludzkiej natury, całe zamieszanie wokół LGBT czy gender – ma swe źródło w starej jak świat wojnie filozoficznej. Po jednej stronie występuje w niej Sokrates, po drugiej sofiści, którzy są przekonani, że nie ma prawdy i dobra. Jest się albo realistą, przekonanym, że istnieje obiektywna, niezależna od ludzkiego umysłu prawda, albo relatywistą, który odrzuca niezależną od ludzkiego umysłu prawdę – tłumaczy kierownik kierunku Arkadiusz Robaczewski, dodając że relatywizm jest dzisiaj narzucany z „fanatycznym zapałem”, i jest masowo powszechny w książkach, szkołach, prasie i w telewizji, a także na uczelniach. – Te studia mają wyposażyć nie tylko w środki obronne wobec relatyzwizmu, lecz także zbudować w studencie spokojną lecz stanowczą siłę, dzięki której będzie mógł wprowadzać swoich uczniów w świat, w którym sam przebywa, gdzie jest hierarchia dóbr, gdzie odróżnia się to, co prawdziwe od tego, co fałszywe, piękno od szpetoty. takich nauczycieli najbardziej potrzebuje dziś polska szkoła – dodaje Robaczewski.

Bezpłatne studia podyplomowe z Etyki potrwają 3 semestry. Mogą w nich wziąć udział jedynie nauczyciele. Po ukończeniu programu absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania etyki w szkołach. Rozpoczęcie rekrutacji na ten kierunek planowane jest na początek sierpnia 2022 roku.

Kliknij i zobacz ofertę studiów w Collegium Intermarium

Szczegółowe programy, informacje o kadrze, terminach rekrutacji i wysokości opłat za studia.

Nowoczesne metody dowodowe

To specjalny kierunek dla prawników – praktyków. Jest on nakierowany na problem based learning, a więc nauczanie metodą rozwiązywania problemów praktycznych. Dwusemestralne studia obejmują zagadnienia dotyczące funkcjonowania biegłych sądowych w polskim systemie prawnym oraz kwestie praktycznej współpracy pomiędzy prawnikiem i biegłym sądowym. Program studiów dostarcza uczestnikom teoretyczno-metodologicznych podstaw czynności dowodowych oraz angażuje ich w symulację technicznych sposobów zabezpieczenia śladów w warunkach zbliżonych do realnych miejsc zdarzeń.

Zajęcia na kierunku poprowadzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w pracy w jednostkach policyjnych, prokuraturze, a także prawnicy. Nie zabraknie osób mogących pochwalić się pracą bądź współpracą z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, czy z Interpolem. – W ostatnich latach obserwowany jest lawinowy wzrost postępowań w których wydano przynajmniej jedną opinię biegłego. Z tego powodu, odpowiadając na zapotrzebowanie prawników, oferujemy studia podyplomowe „Nowoczesne Metody Dowodowe” w ramach których poruszać będziemy różne aspekty związane z badaniami dowodów kryminalistycznych i sądowych. Nie odchodzimy też od teorii dyscypliny. Będziemy ją uzupełniać o najnowsze trendy w opiniowaniu, będziemy ją uzupełniać o najnowsze trendy w opiniowaniu, które przydadzą się później praktykom w bataliach na salach sądowych – reklamuje kierunek Paweł Rybicki, prezes fundacji EFIC, a w przeszłości dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i prezes Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych.

Narzędzia Zwalczania Cyberprzestępczości

Kolejny z kierunków dedykowanych prawnikom to kompleksowy kurs z zakresu informatyki śledczej (digital forensics), oferujący teoretyczno-praktyczny program dydaktyczny. Podobnie jak Nowoczesne Metody Dowodowe, program zajęć oparty jest na problem based learning (nauczanie metodą rozwiązywania problemów praktycznych). Uczestnicy studiów będą mieli możliwość skorzystania z takich przedmiotów jak bezpieczeństwo informacji, analiza i śledzenie cyberzagrożeń, analiza kryminalna, czy biały wywiad.

Dwusemestralne zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele. Jak zapewniają autorzy programu, w studiach mogą wziąć także udział inne osoby wykonujące zawody prawnicze bądź około prawnicze, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

 

LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution

To druga edycja międzynarodowych studiów oferowanych przez Collegium Intermarium. W unikalnym programie dotyczącym praw człowieka wzięli do tej pory udział słuchacze z Polski, Austrii, Włoch, Francji, czy Słowacji. Wśród wykładającej kadry znajdują się polscy i zagraniczni eksperci, wśród nich można znaleźć takie postaci jak dr hab. John Laughland, prof. dr András Lánczi – rektor Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie, dr Stephen Baskerville z Patrick Henry College, dr Jane F. Adolphe będąca ekspertem Stolicy Apostolskiej, czy dr Marcin Olszówka z Rządowego Centrum Legislacji.

Dwuletni kurs LLM odbywa się w języku angielskim. W programie zajęć zostały uwzględnione teoretyczne i filozoficzne podstawy systemu praw człowieka, źródła obowiązującego systemu praw człowieka oraz prawa typu soft law, prawa człowieka w ujęciu materialnoprawnym i komparatystycznym, czy warsztaty advocacy, umożliwiające słuchaczom nabycie umiejętności aktywnego angażowania się w działalność na rzecz ochrony praw człowieka.

Zajęcia na kierunku LL.M. w Collegium Intermarium. Prowadzi dr Andreas Kinneging.

Studia Podyplomowe Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji

Roczne studia  są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzenia procesu udzielenia zamówień z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym zasady celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. Ich adresatami są przede wszystkim przedsiębiorcy i pracownicy służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, zasady dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, czy zamówienia podprogowe.

Zajęcia na studiach poprowadzą doświadczeni menadżerowie oraz prawnicy. Wykładowcy prowadzący zajęcia zdobywali doświadczenie w organach administracji publicznej, największych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach gospodarczych w Polsce. Czynnikiem wyróżniającym ten kierunek na tle innych uczelni jest również duża liczba zajęć praktycznych – na 176 godzin zajęć na kierunku przypada na nie aż 120h.

 

Zarejestruj się na studia podyplomowe w Collegium Intermarium

//