Zaznacz stronę

Termin składania prac konkursowych w związku z uzyskaniem stypendium na studia LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution z Funduszu Stypendialnego Collegium Intermarium został przedłużony! Na Państwa zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia 2021 roku. Jednocześnie zmianie uległ termin publikacji wyników konkursu – o decyzji przyznającej stypendium zostaną Państwo poinformowani do 3 września 2021.

Stypendia z Funduszu przyznawane są na pierwszy rok studiów dla 2 studentów, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) napisali anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka (10-20 tys. znaków);
2) udokumentowali swoją aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni;
3) złożyli list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Istnieje także możliwość uzyskania stypendium umożliwiającego 20% zniżki na czesne w przypadku wyczerpania pozostałych stypendiów.

W celu ubiegania się o stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany,
b) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp.
c) kopie suplementu do dyplomu ukończenia studiów – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
d) esej (anglojęzyczny, na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka, o objętości 10-20 tys. znaków);
e) list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Wnioski o stypendia należy kierować na adres:
stypendia@collegiumintermarium.org
bądź osobiście w Warszawie, przy ul. Zielnej 39 (00-108 Warszawa) na VIII piętrze, lub korespondencyjnie.

//