Collegium Intermarium oferuje bezpłatne miejsca na kierunku studiów podyplomowych „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”. O możliwości bezpłatnego wzięcia udziału w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń.