Zaznacz stronę

Już w piątek 18 marca o kierunku studiów podyplomowych „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności” opowie koordynator studiów – Arkadiusz Robaczewski. Transmisja zostanie przeprowadzona wspólnie z Fundacją Życie, w trakcie webinaru będzie możliwość zadawania pytań.

 

Collegium Intermarium oferuje 50 bezpłatnych miejsc na kierunku studiów podyplomowych „Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności”. O możliwości nieodpłatnego wzięcia udziału w zajęciach zadecyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia na kierunku będą się odbywały w dwóch filiach uczelni: w Poznaniu oraz w Lublinie. Zachęcamy do niezwlekania z decyzją – połowa miejsc została już zapełniona.

Oferowane przez Collegium Intermarium studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

– Program tego kierunku ma wymiar praktyczny: nauczyciele, którzy kończą te studia uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkołach. Pamiętajmy, że od następnego roku szkolnego uczniowie, którzy nie będą uczęszczali na lekcje religii będą zobowiązani do uczęszczania na etykę – zauważa koordynator kierunku, Arkadiusz Robaczewski, przypominając, że w wielu szkołach brakuje nauczycieli z kompetencjami do wykonywania tego przedmiotu.

Na wysoki walor studiów wskazują także słuchacze trwającej właśnie pierwszej edycji zajęć. – Zajęcia prowadzone są przez interesujących wykładowców i składają się z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej, w gronie umożliwiającą kontakt i dyskusje z wykładowcami – tłumaczy jedna z uczestniczek. – Zajęcia wzbogaciły moją dotychczasową wiedzę, wpłynęły na uporządkowanie pewnych kwestii. Chętnie biorę udział w prowadzonych wykładach i uważam, że jest to dobra inwestycja w rozwój mojej osobowości, a zdobytą wiedzę chętnie będę przekazywał uczniom w szkole – dodaje słuchacz, pan Igor.

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w wydarzeniu – wymagana jest do tego rejestracja tutaj –> https://www.survio.com/survey/d/B0Q/etyka1803

//