Zaznacz stronę

Collegium Intermarium wraz z Akademią Zamojską zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 10.12.2022 o godzinie 10:00 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.

 

Zarejestruj się na stronie www konferencji

 

Żyjemy w czasach, w których (nie po raz pierwszy w historii) ogłasza się śmierć chrześcijaństwa. Ale ono oprało się wszystkim wyrokom śmierci, jakie na nią wydawano, przeżyła wszystkie egzekucje. Także te, które miały być eutanazją, bezbolesną, powolną, niemal niezauważalną śmiercią, polegająca na dostosowaniu chrześcijaństwa do różnych form „nowych czasów”, których przejawem jest zawsze to samo: ogłoszenie, że nie ma prawdy, a w konsekwencji nie ma też dobra i piękna. Mimo różnych prób „ożenienienia” chrześcijaństwa z duchem czasu, który to „ożenek” byłby śmiertelną zdradą – ono trwa. Czy tak radykalne zakwestionowanie możliwości odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, piękna od szpetoty, z jakim mamy do czynienia dziś, nie zada mu ostatecznego ciosu? Czy ta siła, która przejawia się w budzących u wielu strach lub odrazę: teorii gender, w ruchach LGBT, w ekologizmie i powszechnej inkluzywności czyli braku rozróżniania postaw – będzie grabarzem chrześcijańskiego przesłania, chrześcijańskiej prawdy o cudowności świata i wielkiej godności człowieka?
Nawet jeśli nie ma już cywilizacji chrześcijańskiej – nie ma chrześcijańskich społeczeństw ani chrześcijańskich instytucji – Ewangelia zachowuje swą żywotność. W czasie naszej konferencji chcemy zastanowić się, czy może ona na nowo kształtować życie państw, tak, jak robiła to od początku istnienia naszej ery, przez prawie dwadzieścia wieków? Czy też może będzie ożywiać jednostki, pojedyncze osoby, „małe trzódki”? Być może pojawią się też inne, istotne pytania, na przykład takie, czy jest możliwe ocalenie tego, co chrześcijaństwo wniosło do rozumienia i stanowienia prawa, do odkrycia godności człowieka, jego transcendencji i wiecznego przeznaczenia i przeniesienia tych osiągnięć do nowej cywilizacji? Tak czy inaczej – nie odpowiemy na wszystkie te pytania, może nawet nie odpowiemy od razu na żadne. Ale konferencja ma być wyrazem postawy służby prawdzie, tej jedynej sensownej postawy, jaką może przyjąć człowiek, istota rozumna i wolna. Tej zasadzie – służby prawdzie, zasadzie, która płynie z pewności, że prawdę można poznać i nią żyć – jest wierne Collegium Intermarium, a konferencja, na którą Państwa zapraszamy, jest tej wierności wyrazem. Serdecznie zapraszamy w mury Collegium Intermarium, zarówno 10 XII br, jak też każdego innego dnia!

//