WSPIERAM COLLEGIUM INTERMARIUM

Dzięki Państwa darowiźnie najzdolniejsi studenci odbędą studia nieodpłatnie. Przekazane przez Państwa środki pokryją koszt ich rocznego czesnego.

Darczyńcom, którzy zechcą samodzielnie sfinansować stypendium dla jednego studenta, gwarantujemy – wzorem wielu renomowanych światowych uczelni – możliwość spotkania z obdarowanym oraz prawo nadania ufundowanemu stypendium imienia: fundatora, bliskiej mu osoby lub innej wskazanej przez niego postaci.
Państwa darowizna pokryje koszty funkcjonowania uczelni, badań naukowych, konferencji oraz publikacji poświęconych najważniejszym wyzwaniom współczesności, zwłaszcza problemom polskich rodzin i przedsiębiorców, a także zjawiskom manipulacji społecznych oraz nadużyć unijnych instytucji.

Wystapił nieoczekiwany błąd. Prosimy sprobować ponownie

Który fundusz chcesz wesprzeć?

Wybierz kwotę wsparcia:

Chcę ufundować 1 rok studiów i nadać imię mojemu stypendium:

Proszę podać dane osobowe:

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium.
Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Uczelni.

Kwota: