Zaznacz stronę

[Aktualizacja 08.07.2021]

Informujemy o przedłużeniu terminu na złożenie dokumentów do uczestnictwa w Konkursie Stypendialnym na kierunku Prawo do 12.07.2021 roku. Jednocześnie, zmianie uległ termin ogłoszenia wyników konkursu. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie Rektor po zapoznaniu się z opinią komisji stypendialnej do dnia 16.07.2021 roku.

Przypominamy, że aby uzyskać stypendium, należy w terminie do 12 lipca 2021 roku przekazać (osobiście bądź korespondencyjnie) następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany;
  • dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, czy kopie świadectw maturalnych potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • list motywacyjny, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo w Collegium Intermarium;

na adres: Uczelnia Collegium Intermarium, ul. Zielna 39 (VIII piętro) 00-108 Warszawa.

Kandydaci zarejestrowani na egzamin w dniu 12.07.2021 mogą złożyć dokumenty podczas rozmowy egzaminacyjnej.

Dla kierunku Prawo uruchomiony został konkurs stypendialny. W ramach konkursu, na rok akademicki 2021/2022 ufundowane zostały cztery stypendia pokrywające roczny koszt czesnego. Stypendium może zostać wydłużone o kolejne lata w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Aby uzyskać stypendium, należy w terminie do 8 lipca 2021 roku przekazać (osobiście bądź korespondencyjnie) następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany;
  • dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, kopie świadectw maturalnych itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem;
  • list motywacyjny, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo w Collegium Intermarium;

na adres: Uczelnia Collegium Intermarium, ul. Zielna 39 (VIII piętro) 00-108 Warszawa.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 12.07.2021 roku wraz z podaniem listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Stypendialnego określa Zarządzenie Rektora

 

Zostań mecenasem nauki!

Zainwetuj w nowe pokolenie. Ogłaszamy wielki powrót mecenatu nauki i z radością zapraszamy do udziału w nim! Darczyńcom, którzy samodzielnie sfinansują stypendium dla jednego słuchacza, gwarantujemy możliwość spotkania z obdarowanym studentem oraz – wzorem wielu renomowanych światowych uczelni – prawo nadania stypendium imienia fundatora, bliskiej mu osoby lub innej wskazanej przez niego postaci.

//