Zaznacz stronę

7 lipca w Warszawie odbył się I Konkurs Krasomówczy Collegium Intermarium.

W ramach konkursu 8 uczestników rywalizowało ze sobą pełniąc funkcje Prokuratora oraz Obrońcy na podstawie otrzymanego wcześniej kazusu.

– Uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania bardzo ciekawej argumentacji. Nie ukrywam, że wszyscy byliśmy zaskoczeni bardzo wysokim poziomem wiedzy uczestników, którzy nie posiadali przecież wykształcenia prawniczego. Uczestnicy byli w stanie „wyłuskać” elementy argumentacyjne, które powinny znaleźć się w mowie. Gratuluję odwagi wszystkim uczestnikom – powiedział na zakończenie konkursu adw. dr Bartosz Lewandowski, dziekan wydziału Prawa Collegium Intermarium.

Z kolei nadkomisarz Dariusz Loranty zwrócił uwagę na fakt, że, pomijając wiedzę prawniczą, wrażenia artystyczne z występu uczestników były na najwyższym poziomie. – To było wręcz jak ocenianie zawodów tanecznych – zauważył Dariusz Loranty.

Prokurator Jacek Skała pogratulował uczestnikom odwagi i wysokiego poziomu. – Kilka razy zasiadałem już w komisjach konkursów krasomówczych, w których zazwyczaj uczestniczyli aplikanci. Uczestnicy konkursu Collegium Intermarium nie tylko dorównywali wiedzą uczestnikom tamtych konkursów, ale również w niektórych przypadkach ich prześcigali – powiedział. Prokurator Skała przekazał również uczestnikom kilka praktycznych wskazówek dotyczących przyszłych przemów na tego rodzaju wydarzeniach. – Ale też kiedyś na konkursie krasomówczym czytałem, i to nawet z dobrym skutkiem – dodał. – Mój postulat de lege ferenda jest jednak następujący: przyszli prawnicy powinni być szkoleni z wystąpień publicznych i retoryki – podsumował prokurator Jacek Skała.

Zwycięzcą Konkursu został p. Maciej Bukowicki.

Serdecznie Gratulujemy i zapraszamy na studia od 1 października!

Jednocześnie przypominamy o możliwości ubiegania się o stypendia w Konkursie Stypendialnym Collegium Intermarium – informacje na temat konkursu znajdują się pod poniższym linkiem

//