Zaznacz stronę

Rekrutacja na pierwsze w Europie Środkowej studia LLM in Human Rights and International Dispute Resolution już otwarta! Wspólnie brońmy prawdziwych praw człowieka na arenie międzynarodowej.

  • Ruszyła rekrutacja na pierwsze w Europie Środkowej studia LLM in Human Rights and International Dispute Resolution prowadzone przez Collegium Intermarium.
  • Kurs wyróżnia nowatorskie podejście do nauki o prawach człowieka i prawie międzynarodowym oraz położenie szczególnego nacisku na zdobywanie praktycznych umiejętności. Jego fundamentem jest klasyczne podejście do praw człowieka jako uniwersalnych, przyrodzonych, niezbywalnych i zakorzenionych w podstawowych wartościach praw, których nie da się zmienić za pomocą prawa pozytywnego.
  • Zajęcia podczas kursu prowadzone będą przez międzynarodową kadrę, składającą się z wybitnych naukowców oraz praktyków na co dzień zajmujących się ochroną praw człowieka.
  • Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zajmujących się na co dzień działalnością na rzecz ochrony praw człowieka – urzędników państwowych, prawników, pracowników organizacji pozarządowych czy akademików. Aplikuj za pośrednictwem strony internetowej: . Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r.
  • Istnieje możliwość uzyskania stypendium na LLM in Human Rights and International Dispute Resolution. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij: https://collegiumintermarium.org/stypendia-llm/

Rozpoczęła się rekrutacja na pierwsze w Europie Środkowej studia LLM in Human Rights and International Dispute Resolution. Kierunek zostanie uruchomiony już w nadchodzącym roku akademickim przez Collegium Intermarium. Program wyróżnia nowatorskie podejście do nauki o prawach człowieka i prawie międzynarodowym. Jego celem jest nie tylko przekazanie wiedzy co do międzynarodowego prawa materialnego i instytucjonalnego, ale przede wszystkim umiejętności praktycznych niezbędnych do aktywnego angażowania się w ochronę fundamentalnych praw człowieka na międzynarodowych forach. Wszystko to w oparciu o wiedzę i doświadczenie międzynarodowej kadry wybitnych naukowców i praktyków.

Program LLM in Human Rights and International Dispute Resolution stanowi odpowiedź na potrzebę nowatorskiego podejścia do nauki o prawach człowieka i prawie międzynarodowym. Procesy zachodzące obecnie na arenie międzynarodowej – poszerzanie kompetencji organizacji międzynarodowych, dążenia do zmniejszenia znaczenia traktatów międzynarodowych oraz powiązana z nimi rosnąca rola tzw. prawa miękkiego – wymagają szerszej perspektywy i pogłębionej wiedzy ze strony osób angażujących się w ochronę praw człowieka. Dla prawidłowego odczytania treści praw człowieka potrzebna jest świadomość powyższych tendencji, a także znajomość towarzyszących im kontekstów filozoficznych, historycznych i polityczno-doktrynalnych.

Prezentowany przez nas kurs opiera się na klasycznym podejściu do praw człowieka i ich ochrony. Nauczając o prawach człowieka nie można tracić z oczu celu, dla którego powstały pierwsze traktaty prawnoczłowiecze – a jest nim ochrona ludzi przed niesprawiedliwym prawem pozytywnym. Wywodzone są one zatem z prawa naturalnego, cechuje je uniwersalność, przyrodzony charakter, zakorzenienie w wartościach i niezmienność – z tych przyczyn nie powinny być one relatywizowane i dowolnie interpretowane. Dziś jednak cel ten bywa zapominany, a pojęcie praw człowieka wykorzystywane jest jako narzędzie politycznej presji.

Skuteczna działalność na rzecz ochrony praw człowieka wymaga nie tylko wiedzy na temat prawa materialnego i instytucjonalnego, ale także umiejętności praktycznych oraz świadomości prawdziwego znaczenia praw człowieka oraz toczących się wokół nich sporów. Wszystko to zapewni słuchaczom międzynarodowa kadra, składająca się z wybitnych przedstawicieli świata akademickiego oraz praktyków na co dzień zajmujących się działalnością na rzecz ochrony praw człowieka w instytucjach międzynarodowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą studiów podyplomowych LLM in Human Rights and International Dispute Resolution.

Pobierz broszurę studiów

//