Zaznacz stronę
W kilka godzin po publikacji wywiadu rektora Collegium Intermarium dra Bartosza Lewandowskiego na portalu dorzeczy.pl nierzetelne informacje na temat Collegium Intermarium opublikował portal Gazeta.pl.

Warto skorzystać z okazji, by prostując całkowicie fałszywe dane, pokazać skalę sukcesu frekwencyjnego pierwszego roku uczelni. Collegium Intermarium
prowadzi jeden kierunek studiów (5-letnie studia prawnicze), cztery kierunki studiów podyplomowych oraz jeden kierunek międzynarodowy LLM. W pierwszym roku funkcjonowania, to jest od X 2021 do VI 2022, studia na Uczelni podjęło ok. 160 studentów, w tym jedna grupa studentów prawa.

Zgodnie z realizowaną konsekwentnie ideą najwyższej jakości kształcenia, która przyświecała powołaniu Collegium Intermarium, uczenia otwiera corocznie studia jednej grupy studenckiej na kierunku prawo, oferując studentom indywidualny i intensywny kurs interdyscyplinarny z udziałem wykładowców polskich i zagranicznych. Odpowiedniemu naborowi służy m. in. II-stopniowy system rekrutacji na studia stacjonarne obejmujący również egzamin ustny. Liczba wykładowców wskazywana w publikacjach (w tym wykładowców zagranicznych) nie dotyczy wyłącznie kierunku prawniczego.

W ostatnim roku akademickim Uczelnia zorganizowała trzy duże konferencje krajowe i międzynarodowe oraz kilka mniejszych konferencji, sympozjów i debat. Ukazały się pierwsze publikacje naukowe naszych wykładowców oraz otwarto filie Uczelni w Poznaniu i w Lublinie.

Nierzetelne informacje na temat Uczelni odbieramy jako atak w czasie prowadzonej rekrutacji. Z doświadczenia wiemy, że atak odniesie efekt odwrotny od zamierzonego.
//