Collegium Intermarium

Studium Wiara i Nauka

Kiedy Pierre Simon de Laplace zaprezentował przed Napoleonem swoją teorię powstania układu planetarnego cesarz miał go zapytać: „Gdzie tu jest miejsce dla Boga?” Laplace miał odpowiedzieć „Ta hipoteza nie była mi potrzebna”. Niezależnie od tego, czy zdarzenie to miało faktycznie miejsce, czy zostało domniemane przez współczesnych dobrze odzwierciedla podstawowy problem nowożytności – przekonanie, że w miarę postępu naukowego wiara musi zanikać a Bóg nie jest już potrzebny nawet jkao „hipoteza”. W klasycznie chrześcijańskim ujęciu wiara i nauka nie mogą sobie przeczyć, ponieważ zarówno przyroda (objawienie naturalne) jak i Pismo Święte (objawienie nadprzyrodzone) mają jedno źródło, którym jest Stwórca. Przyroda ujawnia więc piękno, dobroć i mądrość Boga.

Studium „wiara i nauka” prowadzi do lepszego zrozumienia historii relacji między poznaniem naukowym a teologicznym, a także kompetencji i granic tych dwóch sposobów poznania. W ramach studium będziemy omawiali najważniejsze problemy na styku wiary i nauki, takie jak kreacjonizm i ewolucjonizm, teoria inteligentnego projektu, teistyczny ewolucjonizm, tradycyjne i współczesne interpretacje Księgi Rodzaju, historyczny konflikt geocentryzmu i heliocentryzmu, sprawę Galileusza i wiele innych. Zapraszam do wzięcia udziału w Studium Wiara i Nauka.

Studium wiara i nauka, semestr jesienny 2024/5

 

1. Dwie księgi. Jedna prawda.

2. Wiedza naukowa a wiedza religijna, czyli krótka opowieść o miłości i nienawiści.

3. Powrót hipotezy Boga

4. Galileusz, Darwin i granice nauki.

5. Karol Darwin – teolog czy naukowiec?

6. „Dowody na ewolucję” i odpowiedź krytyków

7. Główne stanowiska w sporze o ewolucję

8. Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika

9. Czy istnienie Boga da się udowodnić?

10. Teologia Johna Templetona

11. Interpretacja Biblii w Kościele na przykładzie Rdz 1-3

12. Pochodzenie człowieka według wiary i nauki

 

Studium wiara i nauka, semestr wiosenny 2024/5

 

1. Teologia Karola Darwina

2. Fizyka a metafizyka

3. Biologiczne a metafizyczne pojęcie gatunku

4. Granice metody naukowej

5. „Cosmic fine-tuning” czyli teoria precyzyjnego zestrojenia

6. Zagadka pochodzenia życia

7. Interpretacja biblijna: Czy konkordyzm jest martwy?

8. Antropologia filozoficzna św. Tomasza z Akwinu

9. Czy inteligencja może być sztuczna?

10. „Ikony ewolucji”

11. Kreacjonizm młodej Ziemi – czym jest?

12. Ku nowej syntezie wiary i nauki

Zapisz się na Studium

 rekrutacja.collegiumintermarium.org

 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich: 783 687 888
rekrutacja@collegiumintermarium.org

 

Po uiszczeniu opłaty proszę przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na email rekrutacja@collegiumintermarium.org

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.orgisz się na Studium

Wykładowca:

Dr Michał Chaberek,

Dominikanin, teolog fundamentalny, dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka, działającego w ramach Collegium Intermarium. Jest autorem m.in. książek „Kościół a ewolucja” (Fronda, 2012), „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014), „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Derewiecki, 2019). Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Frondzie. Zajmuje się relacją wiary i nauki, teorią inteligentnego projektu, katolickim rozumieniem pochodzenia życia i człowieka oraz filozofią tomistyczną.