Collegium Intermarium

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU

OFERTY PRACY

Koordynator projektu (pół etatu)

Obowiązki:

 • organizacja prac merytorycznych (tematów, pozyskiwania twórców treści, przygotowywanie opracowań i researchy na zlecenie CI);
 • pełna organizacja wydarzeń (debaty, wykłady otwarte, prelekcje) think tanku i zaproszonych gości;
 • nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami analitycznymi;
 • przygotowywanie notatek do mediów podsumowujące prace think thanku.
 • zapraszanie gości
 • obsługa mailingu think tanku

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • osoba dynamiczna wychodząca z inicjatywą i pomysłami.
 • mile widziany status studenta
 • bardzo mile widziane doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej
 • praca na pół etatu

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy;
 • umowę o pracę;
 • możliwość uczestniczenia w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię;
 • dogodną lokalizację biura – samo centrum Warszawy;
 • długofalową współpracę.
 • wyjazdy zagraniczne
 • pakiet szkoleń

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: [email protected] dołączając klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Uczelnia Collegium Intermarium z siedzibą w Warszawie.

Zapraszamy do współpracy osoby, którym bliskie są założenia i misja Collegium Intermarium [email protected]

 

Jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Uczelnię Collegium Intermarium prosimy o załączenie do swoich dokumentów aplikacyjnych następującego oświadczenia: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres do korespondencji: ul. Bagatela 12, III piętro, 00-585 Warszawa (dalej: Uczelnia), moich danych osobowych zawartych w CV lub w innych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uczelnię przez okres kolejnych 5 lat począwszy od dnia, w którym ww. dane osobowe podałem. 

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia. Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości. Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa. Dowiedz się więcej