Collegium Intermarium

MATURA Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO I KULTURY ANTYCZNEJ

KURS „OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO”

ŁACINA OD ZERA

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej jest przepustką na wiele kierunków studiów. Chociaż nie jest ona częstym wyborem absolwentów liceów, stanowi świetną okazję do poznania najważniejszego języka cywilizacji europejskiej

i do bliższego przyjrzenia się kulturze starożytnych Greków i Rzymian.
W czasie kursu poznasz najważniejsze zagadnienia gramatyczne, łacińskie słownictwo

i nauczysz się technik przekładu tekstu łacińskiego na język polski. Przyswoisz sobie najważniejsze aspekty kultury antycznej: mitologię, historię, literaturę oraz sztukę Greków

i Rzymian.
Prowadzącym zajęcia jest osobą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do matury z łaciny, poprowadzi cię krok po kroku przez meandry języka starożytnych Rzymian.
UWAGA: Wymagana podstawowa znajomość

j. łacińskiego

Od ponad 40 lat odbywa się w Polsce Olimpiada Języka Łacińskiego, w której biorą udział uczniowie liceów, zainteresowani kulturą świata antycznego i samym językiem łacińskim. Proponowany kurs pozwala na jak najlepsze przygotowanie się do zmagań olimpijskich. Obejmuje zarówno zagadnienia gramatyczne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego rozumienia i tłumaczenia tekstu łacińskiego oraz te, które dotyczą kultury antycznej: mitologię, historię, literaturę i sztukę starożytnej Grecji i Rzymu. Uczestnicy będą mieli okazję zetknąć się z tekstami łacińskimi i testami gramatycznymi z poprzednich edycji olimpiady, które pomogą w lepszych przygotowaniach. Prowadzący ma wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów, którzy co roku sięgają po tytuł finalistów i laureatów Olimpiady. 

UWAGA: Wymagana podstawowa znajomość

j. łacińskiego

Salvete omnes!

Język łaciński jest podstawowym językiem całej zachodniej cywilizacji. W nim powstały fundamentalne dla naszej kultury dzieła literackie i naukowe, a jego znajomość pozwala na lepszy w nie wgląd i ich rozumienie.

Proponowany kurs jest skierowany do osób, które nie miały jeszcze okazji uczyć się języka łacińskiego albo robiły to na tyle dawno, że potrzebują zacząć od podstaw. Cotygodniowe spotkania pozwalają systematycznie przyswajać zagadnienia gramatyczne i poznawać nowe słownictwo. Kurs jest prowadzony w oparciu o podręcznik H. H. Ørberga Lingua Latina per se illustrata, Familia Romana, którego zalety zostały docenione przez pokolenia uczniów i nauczycieli łaciny. Materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego, pomogą usystematyzować zdobytą wiedzę.

Łacina nie jest tylko dla wybranych, łacina jest dla Ciebie!
Venite exspectati!

Andrzej Hołowiński – Powrót do ogrodu. Nauczanie kultury klasycznej w polskiej szkole. Wykład wygłoszony podczas III Międzynarodowego Kongresu Edukacji Klasycznej.

Prowadzący:

Andrzej Hołowiński: filolog klasyczny i italianista. Wieloletni nauczyciel języka łacińskiego i starogreckiego w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym. Promotor wielu finalistów i laureatów Olimpiady Języka Łacińskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się na metodyce języków klasycznych, łacinie liturgicznej, mitologii greckiej i filozofii wczesnochrześcijańskiej. Tłumacz z języka łacińskiego dzieła ks. Kaspra Drużbickiego SJ „Meta cordium — Cor Iesu”. W latach 2021-2023 współpracował z Ministerstwem Edukacji i Nauki w zakresie przygotowania nowych podstaw programowych dla przedmiotu język łaciński.

Tryb kursu: forma hybrydowa, zajęcia raz w tygodniu, czas trwania lekcji: 1,5 h
Liczba godzin: 45 x 45 min (30 spotkań)
Miejsce: Warszawa 
Język: polski i łaciński
Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2024