Collegium Intermarium

RADA POWIERNICZA

Na straży misji Collegium Intermarium stoi Rada Powiernicza powołana przez Założyciela Uczelni, łącząca doświadczenia przedstawicieli świata nauki, biznesu i przestrzeni zaangażowania społecznego. Rada Powiernicza zapewnia wyważenie akademickich funkcji Collegium Intermarium z dbałością o praktyczne wdrożenie owoców pracy badawczej i poszukiwaniem partnerów gospodarczych oraz społecznych dla realizacji celów Uczelni.

 

Członkowie Rady Powierniczej, jako osoby szczególnie zasłużone dla powstania i działalności Collegium Intermarium, wytyczają kierunki rozwoju Uczelni oraz opiniują jej plany w perspektywie strategicznych celów i misji odnowienia edukacji opartej o klasyczne wartości.

 

Przewodniczącym Rady Powierniczej Collegium Intermarium jest mec. Jerzy Kwaśniewski, Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów Założyciela Uczelni.