Zaznacz stronę

Partnerzy

Jako uczelnia związana z edukacją klasyczną pragniemy promować Prawdę, Dobro i Piękno we współczesnym świecie.

Poszukujemy partnerów, którzy podzielają nasze wartości.

Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP) to prywatna szkoła wyższa non-profit założona w 2018 roku w Lyonie przez Marion Maréchal, która jest jej dyrektorem generalnym, zapewnia zarówno edukację menedżerską typu szkoły biznesu, nauki polityczne, jak i ogólną kulturalną.

https://www.issep.fr/

Logo Akademii Zamojskiej

Akademia Zamojska istnieje od roku 2005. Nawiązuje swoimi tradycjami do istniejącej w latach 1594–1784 szkoły o tej samej nazwie. Uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

 

Logo Ośrodka Analiz Cegielskiego

Ośrodek Analiz Cegielskiego od 2017 r. aktywnie działa na rzecz dynamicznego i harmonijnego rozwoju Polski. Zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne polskim przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, rolnikom oraz instytucjom publicznym.

OAC prowadzi analizy i opracowuje raporty w tematach kluczowych dla życia społecznego i gospodarczego. Prowadzi także działalność edukacyjną i popularyzatorską w różnych regionach naszego kraju – Ośrodek jest obecny także w tych miejscach, które są niedoinwestowane i szczególnie potrzebują impulsów rozwojowych.

https://osrodekanaliz.pl/

Logo KIPR

KIPR to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Chcą, by ich koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznają za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości: patriotyzm, suwerenność, wspólnota, wolność, rodzina oraz społeczeństwo obywatelskie.

https://konfederacjaipr.pl/

Uwzględniając kulturową złożoność rzeczywistości prawnej chcemy, by Ordo Iuris harmonijnie spajał różne aspekty zaangażowania na rzecz ładu w życiu społecznym i w obrocie prawnym. Dlatego łączymy aktywność akademicką i ekspercką z zaangażowaniem procesowym oraz formacją młodych prawników. Za równie istotne uznajemy jednak dotarcie do społeczeństwa z rzetelną i miarodajną informacją o przemianach zachodzących we współczesnej kulturze prawnej. Wymaga to od nas posługiwania się zróżnicowanymi formami przekazu, zawsze jednak staramy się czynić wszystko na możliwie najwyższym poziomie i mamy powody, by wierzyć, że wysiłek ten nie jest daremny.

https://ordoiuris.pl/

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej jest to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w sześciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.
Instytut Poznański – Jesteśmy młodym poznańskim think tankiem. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe, społeczne, a także międzynarodowe. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.

W ramach naszego środowiska, kształtujemy w sobie poczucie obowiązków patriotycznych, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zależy nam na tym, aby każdy czuł obowiązek wobec swojej Ojczyzny – Polski, która jest zbiorem wspólnych wartości, doświadczeń ludzi żyjących przed nami, obecnie oraz w przyszłości. Chcemy pozostawić w spadku naszym przyszłym pokoleniom Polskę silną, nowoczesną, szanującą własną historię i z należytym jej miejscem w Europie. Działamy na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtujemy postawy patriotyczne i proobronnościowe wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną kierowaną zarówno do najmłodszych, studentów jak i dorosłych. Kreujemy debatę publiczną poprzez działalność analityczno-publicystyczną oraz organizację wydarzeń na tematy dotyczące ważnych spraw społecznych. Pracujemy na rzecz ochrony cywilizacji łacińskiej w Polsce oraz Europie.

instytutsuwerennosci.pl/

//