Collegium Intermarium

PARTNERZY

Jako uczelnia związana z edukacją klasyczną pragniemy promować Prawdę, Dobro i Piękno we współczesnym świecie.
Poszukujemy partnerów, którzy podzielają nasze wartości.

Instytut Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (ISSEP)

to prywatna szkoła wyższa non-profit założona w 2018 roku w Lyonie przez Marion Maréchal, która jest jej dyrektorem generalnym, zapewnia zarówno edukację menedżerską typu szkoły biznesu, nauki polityczne, jak i ogólną kulturalną.

 

www.issep.fr

Akademia Zamojska

istnieje od roku 2005. Nawiązuje swoimi tradycjami do istniejącej w latach 1594–1784 szkoły o tej samej nazwie. Uczelnia prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich i inżynierskich, drugiego stopnia studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych.

Ośrodek Analiz Cegielskiego

od 2017 r. aktywnie działa na rzecz dynamicznego i harmonijnego rozwoju Polski. Zapewnia wsparcie merytoryczne i organizacyjne polskim przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, rolnikom oraz instytucjom publicznym.

OAC prowadzi analizy i opracowuje raporty w tematach kluczowych dla życia społecznego i gospodarczego. Prowadzi także działalność edukacyjną i popularyzatorską w różnych regionach naszego kraju – Ośrodek jest obecny także w tych miejscach, które są niedoinwestowane i szczególnie potrzebują impulsów rozwojowych.

 

osrodekanaliz.pl

KIPR

to związek stowarzyszeń, których przedstawicieli łączy podobna wrażliwość, zbliżone postrzeganie świata, a także przywiązanie do zestawu określonych wartości.

Chcą, by ich koalicja była przestrzenią uzgadniania, udoskonalania, a w rezultacie artykułowania postulatów, które wspólnie uznają za istotne i wymagające podniesienia w opinii publicznej. Będzie to w pełniejszy sposób realizowane po zjednoczeniu i połączeniu sił. W swoich staraniach nawiązujemy do następujących wartości: patriotyzm, suwerenność, wspólnota, wolność, rodzina oraz społeczeństwo obywatelskie.

 

konfederacjaipr.pl

Ordo Iuris

Uwzględniając kulturową złożoność rzeczywistości prawnej chcemy, by Ordo Iuris harmonijnie spajał różne aspekty zaangażowania na rzecz ładu w życiu społecznym i w obrocie prawnym. Dlatego łączymy aktywność akademicką i ekspercką z zaangażowaniem procesowym oraz formacją młodych prawników. Za równie istotne uznajemy jednak dotarcie do społeczeństwa z rzetelną i miarodajną informacją o przemianach zachodzących we współczesnej kulturze prawnej. Wymaga to od nas posługiwania się zróżnicowanymi formami przekazu, zawsze jednak staramy się czynić wszystko na możliwie najwyższym poziomie i mamy powody, by wierzyć, że wysiłek ten nie jest daremny.

 

ordoiuris.pl

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

jest to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w sześciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Wrocławiu i Warszawie. Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.

 

studencidlarp.pl

Instytut Poznański

Jesteśmy młodym poznańskim think tankiem. Interesują nas sprawy miejskie, samorządowe, społeczne, a także międzynarodowe. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności społecznej obywateli.
 

Instytut Suwerennej

W ramach naszego środowiska, kształtujemy w sobie poczucie obowiązków patriotycznych, działając w oparciu o wartości chrześcijańskie. Zależy nam na tym, aby każdy czuł obowiązek wobec swojej Ojczyzny – Polski, która jest zbiorem wspólnych wartości, doświadczeń ludzi żyjących przed nami, obecnie oraz w przyszłości. Chcemy pozostawić w spadku naszym przyszłym pokoleniom Polskę silną, nowoczesną, szanującą własną historię i z należytym jej miejscem w Europie. Działamy na rzecz pielęgnowania polskości, podtrzymywania tradycji oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej. Kształtujemy postawy patriotyczne i proobronnościowe wśród dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez upowszechnianie historii i kultury fizycznej oraz etosu oręża. Prowadzimy szeroko rozumianą działalność społeczno-edukacyjną kierowaną zarówno do najmłodszych, studentów jak i dorosłych. Kreujemy debatę publiczną poprzez działalność analityczno-publicystyczną oraz organizację wydarzeń na tematy dotyczące ważnych spraw społecznych. Pracujemy na rzecz ochrony cywilizacji łacińskiej w Polsce oraz Europie.

 

instytutsuwerennosci.pl