Collegium Intermarium

INSTYTUT STENO WIARA I NAUKA

Od przynajmniej połowy XIX wieku obserwujemy ogromny postęp w różnych dziedzinach przyrodoznawstwa. Postęp naukowy niewątpliwie dostarczył ludzkości wiele pomocnych wynalazków i umożliwił zrozumienie tego, jak świat działa. Niestety widzimy także, że czasem dochodzi do głosu przekonanie, że wszystkie problemy ludzkości można rozwiązać na drodze badań naukowych, że nauka może zbawić człowieka i dać mu nieśmiertelność. Współcześni ateiści twierdzą nawet, że wraz z rozwojem wiedzy naukowej wiara w dogmaty religijne stała się niemożliwa. W tym kontekście chcemy przypomnieć rolę filozofii i teologii. To filozofia na poziomie rozumu naturalnego dostarcza nam wiedzy o tym, jak wieść dobre życie, czym jest szczęście. Teologia z kolei udziela nam odpowiedzi na pytania ostateczne: Kim jest Bóg? Skąd się wziął świat i człowiek? Jak osiągnąć zbawienie i życie wieczne? Nauki przyrodnicze nie mogą udzielić odpowiedzi na te najważniejsze pytania, od których żaden człowiek nie może uciec. Dlatego w ramach programu „Wiara i Nauka” chcemy przekonać naszych studentów, że wiara nie jest nierozumna i nie jest przestarzała. Chcemy ukazywać granice poznania naukowego i potrzebę innych, także nie-empirycznych form poznania. Uznajemy, że prawdziwa nauka nigdy nie przeczy wierze a wiara, która nie jest fideizmem, nie przeczy nauce. Chcemy dzielić się naszym przekonaniem, że również dzisiaj warto zgłębiać mądrość starożytnych filozofów i klasyków chrześcijaństwa po to, by zrozumieć siebie, drugiego i świat. Prawdziwa nauka potrzebuje wiary a człowiek wierzący nie może być głuchy na odkrycia nauki.  Uznajemy za św. Janem Pawłem II, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Właśnie ku kontemplacji prawdy, zarówno religijnej jak i przyrodniczej, ma prowadzić program „Wiara i Nauka”.

  1. Klasyczna metafizyka. Podstawą zrozumienia rzeczywistości w aspekcie mądrościowym jest wejście w zagadnienia metafizyki klasycznej, czyli arystotelesowsko-tomistycznej. Studiowanie metafizyki uwalnia umysł od nadmiernego pragmatyzmu i otwiera na rozumienie a nie tylko znajomość rzeczywistości. Pozwala zgłębić tajniki mądrości starożytnych oraz filozoficzne podstawy wiary chrześcijańskiej. Taką drogę syntezy wiary i rozumu wybrał św. Tomasz z Akwinu, którego wielu papieży uznawało za największego myśliciela chrześcijaństwa. Z pomocą św. Tomasza chcemy nauczać poprawnego myślenia o Bogu, świecie i człowieku.
  2. Czy Biblia przeczy nauce? Naszym celem jest zgłębianie relacji wiara i nauka na poziomie nadprzyrodzonego objawienia z jednej strony i najlepszych teorii kosmologicznych z drugiej. Szukamy prawdziwej syntezy tych dwóch źródeł wiedzy. Chcemy odnowić katolicką protologię (naukę o początkach) bez popadania w łatwy naturalizm lub ideologiczny fideizm.
  3. Teoria ewolucji i teoria inteligentnego projektu. Nie boimy się podejmować tematów budzących emocje. Staramy się zaglądać wszędzie, gdzie możemy znaleźć ziarna prawdy. Podstawą naszego podejścia do zagadnienia ewolucjonizmu i inteligentnego projektu jest słuchanie obu stron, konfrontowanie argumentów i wyciąganie logicznie poprawnych wniosków.

Dr Michał Chaberek OP
Dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka

Michał Chaberek (ur. 1980) jest dominikaninem, doktorem teologii fundamentalnej (UKSW 2012). W latach 2012-18 przebywał w USA, gdzie odbył stypendium podoktorskie w Discovery Institute w Seattle oraz był kapelanem w Thomas Aquinas College w Kalifornii. Jest autorem kilku książek, tłumaczeń oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z dziedziny relacji wiary i nauki, filozofii tomistycznej, inteligentnego projektu i katolickiej nauki o stworzeniu. Publikował między innymi w Do Rzeczy, Christianitas, Teologii Politycznej, Frondzie, Polonia Christiana, Collectanea Theologica.


PROJEKTY BADAWCZE

  • Klasyczna metafizykaAnglojęzyczny program edukacyjny skierowany do studentów Europy Środkowej, którego celem jest zbudowanie wspólnoty wartości i sieci ekspertów posługujących się wspólnym językiem filozofii klasycznej. Wierzymy bowiem, że podstawą zrozumienia rzeczywistości w aspekcie mądrościowym jest wejście w zagadnienia metafizyki klasycznej, czyli arystotelesowsko-tomistycznej. Studiowanie metafizyki uwalnia umysł od nadmiernego pragmatyzmu i otwiera na rozumienie a nie tylko znajomość rzeczywistości. 
  •  Czy Biblia przeczy nauce? Program badawczy angażujący w naukowy dialog teologów oraz przedstawicieli nauk ścisłych i studiów technicznych z Europy i USA. Program promuje dialog wiary i nauki, jego owocem będzie międzynarodowy podręcznik oraz międzynarodowy kurs łączący perspektywę wiary i nauki w duchu Fides et Ratio.
  • Teoria ewolucji i teoria inteligentnego projektuSeria debat pomiędzy światowej sławy specjalistami, zwolennikami teorii ewolucji,  teistycznego ewolucjonizmu, teorii teorii inteligentnego projektu. Debaty mają być ćwiczeniem w wolności nauki, potwierdzeniem deklarowanego przekonania o wyższości debaty naukowej nad afirmacją utartych schematów myślenia.