Collegium Intermarium

Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo
Jednolite studia magisterskie

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

Business, Management and International Law
Maturalny sprint
Intensywny kurs maturalny z historii i WOS-u

Intensywny kurs korepetycji, stworzony z myślą o szybkim i skutecznym przygotowaniu do egzaminu maturalnego z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Nasza misja to nie tylko dostarczenie solidnej wiedzy, ale także wzmocnienie wiary w siebie i przygotowanie doskonałej strategii podczas matury.

Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
Nasza misja i wartości

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

previous arrow
next arrow
Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo – jednolite studia magisterskie
Business, Management and International Law
Business, Management and International Law
Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
previous arrow
next arrow
STUDIA OPARTE NA KLASYCZNYCH WARTOŚCIACH

Przywracamy klasyczny uniwersytet, wspólnotę uczących
i nauczanych, który ukształtował kulturę Europy

Rzymskim ładzie
Prawnym, w którym istotne
jest rzeczywiste dobro obywateli
Greckiej filozofii
Która dała podstawy rozumienia świata
i człowieka oraz odkryła, że człoweiek
Chrześcijańskim fundamencie

Człowieka jako osoby, podsiadającej niezbywalną godność; człowieka

NASZA MISJA

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

 

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości. Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa. Dowiedz się więcej

Studium Wiara i Nauka

Studium Wiara i Nauka Kiedy Pierre Simon de Laplace zaprezentował przed Napoleonem swoją teorię powstania układu planetarnego cesarz miał go zapytać: „Gdzie...

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej) Zapraszamy do naszego Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej).   Słuchacze naszego studium będą mogli zapoznać się...

Prawo

Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne oraz niestacjonarne

L.LM.

In Human Rights
and International Dispute Resolution

Europa klasyczna

Polityka – kultura – sztuka debaty
Studia podyplomowe

Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Jednolite studia magisterskie

Cyberzagrożenia

Warsztaty

Prawo

Jednolite studia magisterskie

Centrum Filozofii Klasycznej
Centrum Badań
nad Rodziną
i Demografią
alt
Centrum Badań
nad Cywilizacją Zachodnią
Centrum Badań
nad Solidarnością Europejską
International Human Rights Law (LL.M. – Master of Laws) - Collegium Intermarium
Centrum Badań
nad Sztuczną Inteligencją
Centrum Edukacji Klasycznej
Centrum Wiara
i Nauka
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym Studia podyplomowe | Collegium Intermarium
CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD PAŃSTWEM I PRAWEM UKRAINY
WESPRZYJ COLLEGIUM INTERMARIUM

Na kierunku Prawo obowiązują dwa etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji: 19.06 – 21.07.2023 r. (do 31.07.2023 r. ogłoszenie wyników rekrutacji)

II etap rekrutacji: 01.09 – 28.09.2023 r. (do 30.09.2023 r.  ogłoszenie wyników rekrutacji)

 

Na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna, Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales” oraz Bussines, Management and International Law rekrutacja trwa: od 19.06 do 21.09.2023 r. 

 

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy trwa do 21.09.2023 r.

Na Uczelni Collegium Intermarium można zarejestrować się na studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe i kursy

Płatność za studia może być rozłożona na 3 i 9 rat

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia do końca sierpnia otrzymają 10% zniżki na czesne

 Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora