Collegium Intermarium

Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo
Jednolite studia magisterskie

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

Maturalny sprint
Maturalny sprint
Intensywny kurs maturalny z historii i WOS-u

Intensywny kurs korepetycji, stworzony z myślą o szybkim i skutecznym przygotowaniu do egzaminu maturalnego z Historii i Wiedzy o Społeczeństwie. Nasza misja to nie tylko dostarczenie solidnej wiedzy, ale także wzmocnienie wiary w siebie i przygotowanie doskonałej strategii podczas matury.

Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
Nasza misja i wartości

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata.

previous arrow
next arrow
Prawo – jednolite studia magisterskie
Prawo – jednolite studia magisterskie
Maturalny sprint
Maturalny sprint
Collegium Intermarium
Collegium Intermarium
previous arrow
next arrow
STUDIA OPARTE NA KLASYCZNYCH WARTOŚCIACH

Przywracamy klasyczny uniwersytet, wspólnotę uczących
i nauczanych, który ukształtował kulturę Europy

Rzymskim ładzie
Prawnym, w którym istotne
jest rzeczywiste dobro obywateli
Greckiej filozofii
Która dała podstawy rozumienia świata
i człowieka oraz odkryła, że człoweiek
Chrześcijańskim fundamencie

Człowieka jako osoby, podsiadającej niezbywalną godność; człowieka

NASZA MISJA

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

 

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości. Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa. Dowiedz się więcej

Prawo

Jednolite studia magisterskie
Stacjonarne oraz niestacjonarne

L.LM.

In Human Rights
and International Dispute Resolution

Europa klasyczna

Polityka – kultura – sztuka debaty
Studia podyplomowe

Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Jednolite studia magisterskie

Cyberzagrożenia

Warsztaty

Prawo

Jednolite studia magisterskie

Centrum Filozofii Klasycznej
Centrum Badań
nad Rodziną
i Demografią
alt
Centrum Badań
nad Cywilizacją Zachodnią
Centrum Badań
nad Solidarnością Europejską
International Human Rights Law (LL.M. – Master of Laws) - Collegium Intermarium
Centrum Badań
nad Sztuczną Inteligencją
Centrum Edukacji Klasycznej
Centrum Wiara
i Nauka
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym Studia podyplomowe | Collegium Intermarium
CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD PAŃSTWEM I PRAWEM UKRAINY
WESPRZYJ COLLEGIUM INTERMARIUM

Na kierunku Prawo obowiązują dwa etapy rekrutacji:

I etap rekrutacji: 19.06 – 21.07.2024 r. (do 31.07.2024 r. ogłoszenie wyników rekrutacji)

II etap rekrutacji: 01.09 – 28.09.2024 r. (do 30.09.2024 r.  ogłoszenie wyników rekrutacji)

Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy trwa do 21.09.2024 r.

Na Uczelni Collegium Intermarium można zarejestrować się na studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe i kursy

Płatność za studia może być rozłożona na 3 i 9 rat

Kandydaci, którzy zapiszą się na studia do końca sierpnia otrzymają 10% zniżki na czesne

Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora