Collegium Intermarium

Europa Ojczyzn – przeżytek czy odradzająca się wizja świata

Europa po II wojnie światowej stanęła przed zadaniem odbudowy na płaszczyźnie infrastrukturalnej, ale również politycznej.
Głównym celem było niedopuszczenie do kolejnego konfliktu. Postacią, która zaproponowała nową wizję Europy, był Robert Schuman – francuski polityk, dwukrotny premier i minister spraw zagranicznych Francji. Robert Schuman stworzył deklarację zakładającą współpracę dwóch zwaśnionych jeszcze w czasie wojny państw – Niemiec i Francji.
Z czasem pojawiły się nowe wizje integracji europejskiej, które w mniejszym lub większym stopniu ograniczały rolę państw narodowych.
Wizją, która w swym założeniu ograniczała rolę państw narodowych i oddawała władzę instytucjom ponadnarodowym, była wizja Altierro Spinnellego. Ten włoski polityk głosił tezę, że należy dążyć do Europy federalnej, co uchroni ją przed widmem wojny.
 
Na konferencji, która odbędzie się 24 lutego 2024 roku w Collegium Intermarium w sali W1, zaproszeni prelegenci zestawią ze sobą powyższe wizje integracji europejskiej. 
 
Podczas konferencji zostaną poruszone między innymi poniżej wymienione tematy:
– geneza integracji europejskiej,
współczesna rola państw narodowych w kwestii integracji europejskiej,
–  integracja europejska w kontekście wojny na Ukrainie,
zjawisko europeizacji wśród młodych osób.
 
Organizatorami konferencji są Młodzieżowe Grupy Schumana ze wsparciem Instytutu Myśli Schumana, a także Collegium Intermarium, w tym Koła Naukowego Myśli Społeczno-Politycznej im. Leona XIII.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
Warszawa 24 lutego R P 2023, godz. 10:00
 

Collegium Intermarium

ul. Bagatela 12/IIIp.