Collegium Intermarium

Seminarium z okazji 750-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu

W najbliższych dniach czekają nas ważne wydarzenia związane z 750-leciem śmierci św. Tomasza z Akwinu.
John Henry Newman mówi o asymilacji idei – zdolność asymilacji jest jedną z najwyraźniejszych oznak żywej idei. Newman posługuje się przykładem: Podobnie jak zdrowe stworzenie wędruje po wiejskiej okolicy, przyjmując, co mu służy i opierając się temu, czemu musi się opierać, by przetrwać, podobnie zdrowa idea przyswaja ze swojego otoczenia to, co z nią spójne, a odrzuca to, co sprzeciwia się jej integralności, jej tożsamości. Zwierzę ani nie wycofuje się całkiem ze swego otoczenia, ani nie przystosowuje się do niego w pełni, nie zlewa się z nim, zachowuje swą odrębność. Jego tożsamość, integralność – jest miarą tego, co przyjmuje, a co odrzuca.
 
Podobnie jest z Tomaszową doktryną. Tak było w czasach św. Tomasza, gdy w zderzeniu z awerroizmem, potrafił wzmocnić jej elementami katolicyzm. Czy dziś także podążanie za św. Tomaszem umożliwia wyselekcjonowanie, wyodrębnienie ze współczesnej kultury, z dzisiejszych prądów intelektualnych tego, co wartościowe bez naruszenia własnej tożsamości? Na to palące pytanie będziemy się starali odpowiedzieć w czasie naszego seminarium.
 
8 marca zapraszamy serdecznie do Collegium Intermarium na seminarium poświęcone św. Tomaszowi. Wspólnie z prowadzącymi zastanowimy się, dlaczego dziś warto czerpać z dorobku Akwinaty.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia – albo w murach naszej uczelni albo online – link otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału na adres: [email protected]. W temacie wiadomości proszę wpisać hasło „seminarium Tomaszowe”. Serdecznie zapraszamy!
 
 
Warszawa 8 marca R P 2023, godz. 17:30

Collegium Intermarium