Collegium Intermarium

Zapraszamy na spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem

Zapraszamy na spotkanie z ministrem Przemysławem Czarnkiem. Nasz gość wygłosi wykład na temat  edukacji, którą trzeba przeciwstawić antypolskiej indoktrynacji.

Polska edukacja, za sprawą radykalnych działań obecnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji poddawana jest głębokim przemianom. Jaki jest ich cel? Czy są one nakierowane na wysoki poziom kształcenia, osadzanie dzieci i młodzieży w polskim dziedzictwie kulturowym? Czy może są realizacją ideologii, która ma uczynić z absolwentów polskich szkół sprane narzędzia na rynkach pracy globalistycznego świata? Co nasz Gość, sprawując urząd ministra robił, by zachować wysoki poziom edukacji, by ocalić kulturowe dziedzictwo przed destrukcją dokonywaną przez globalne siły? Co z tych zamierzeń się udało? Jakie przeszkody napotykał? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi w czasie spotkania w Collegium Intermarium. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek, 11 czerwca o godz. 18:00 w murach naszej Uczelni w Warszawie przy ul. Bagatela 12 na III piętrze.

Serdecznie zapraszamy!