Collegium Intermarium

Wiara i nauka – krótka opowieść o miłości i nienawiści. Wywiad z o. Michałem Chaberkiem OP

O. Michał Chaberek OP wział udział w dyskusji z dr Małgorzatą Madej z Fundacji Prodoteo. Jak możemy przeczytać w opisie organizatora:

Spotkanie “Wiara i nauka – krótka opowieść o miłości i nienawiści” będzie poświęcone złożonemu związkowi między dwoma potężnymi siłami, które od wieków kształtują ludzką cywilizację. W trakcie dyskusji przyjrzymy się historycznym i współczesnym przykładom współpracy oraz konfliktów między wiarą religijną a nauką. Omówimy, jak te dwie sfery wpływały na rozwój kultury, filozofii i technologii, oraz jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą ich dialog w XXI wieku. Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak można harmonijnie łączyć duchowe i racjonalne podejście do rzeczywistości, a także do debaty nad miejscem wiary i nauki we współczesnym świecie.

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji.