Collegium Intermarium

Debata oxfordzka zakończyła Festiwal Nauki Klasycznej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody

 5 XII 2023 roku w Collegium Intermarium miał miejsce jeden z ważniejszych etapów Festiwalu Nauki Klasycznej czyli debata oxfordzka uczniów szkół średnich. W debacie wzięły udział dwie drużyny: jedna złożona z uczniów szkół średnich z Tomaszowa Mazowieckiego, pod kierunkiem p. Ewy Szymczyk, druga z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im bł x. Romana Archutowskiego z Warszawy, pod kierunkiem p. Pawła Cichockiego. 

 

Drużyny były świetnie przygotowane, pod kierunkiem swoich nauczycieli członkowie drużyn włożyli wiele pracy, by rzetelnie przygotować swoje wypowiedzi, zadbać o rzeczowość i jasność argumentacji, wykazać się znajomością przedstawianego zagadnienia.

Sędziami debaty byli dr hab. Paweł Gondek (KUL, IBE, CI) oraz Wioleta Kamińska (CI), zaś marszałkiem Arkadiusz Robaczewski (CI). Debata miała żywy przebieg, uczestnicy skwapliwie korzystali z prawa zadawania pytań adwersarzom oraz z prawa ad vocem. Dyskutanci wykazali się przy tym ponadprzeciętną kulturą osobistą, co uwidaczniało się w rzadko dziś spotykanym, pełnym szacunku sposobem zwracania się do przeciwników.

Teza debaty została sformułowana następująco: Przedmiot „Przysposobienie obronne” powinien zostać przywrócony do programu nauczania szkół ponadpodstawowych.

 

Debatujący przedstawiali swoją argumentację, odwołując się m.in do rzeczywistości polskiej szkoły, do sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej, do geograficznego położenia Polski, do stanu państwa i do naszych sojuszy militarnych, a także do kontekstu historycznego i geopolitycznego. 

Widownia, złożona z Koleżanek i Kolegów debatujących z podziwem śledziła przebieg dyskusji. Zresztą, nie tylko oni, także obecni na widowni przedstawiciele CI; pod wrażeniem był także marszałek i sędziowie.

Debata trwała ok. godziny – po jej zakończeniu sędziowie udali się na naradę, by uzgodnić werdykt. W tym czasie marszałek opowiedział uczestnikom i przybyłym Gościom o specyfice Collegium Intermarium. Wyjaśnił m. in. na czym polega klasyczny charakter uczelni, podkreślając, że oprócz rzetelnego przygotowania do wykonywania zawodu prawnika, oprócz biegłej znajomości przepisów, kodeksów i ustaw, Collegium w sposób żywy łączy z europejskim dziedzictwem kulturowym.

 

Student CI poznaje, w sposób rozszerzony w stosunku do innych uczelni, kulturowe dziedzictwo Grecji, Rzymu, wspaniałego Średniowiecza. Poznaje prądy myślowe, kulturowe, gospodarcze, które doprowadziły, od czasów nowożytnych, do kryzysu wielkiej cywilizacji. Poznaje źródła destrukcyjnych ideologii, takich jak komunizm i narodowy socjalizm, obserwuje w sposób świadomy, ich współczesne mutacje. Przez to świadomie uczestniczy w życiu społecznym, ma wyraźną przewagę nad studentami innych uczelni – podkreślał Robaczewski.

 

Nadszedł czas na werdykt jury. Prof. Paweł Gondek, ogłaszając werdykt, podkreślił zaangażowanie i doskonałe merytoryczne i formalne przygotowanie uczestników debaty, zaznaczając, że ostateczny sąd o tym, kto powinien zwyciężyć – był trudny. Zwycięzcą debaty w kategorii indywidulanej został Tomasz Diłanian, który jako nagrodę otrzymał laptop, smartwatch oraz indeks Uczelni collegium Intermarium, wyróżnienia zdobyli Aleksandra Jaśkiewicz, Julia Bartosiewicz, Maria Kosior i Dawid Wujek, którzy otrzymali jako nagrody nowoczesne tablety. Zwycięską okazała się drużyna proponująca, by przedmiot „Przysposobienie obronne” został przywrócony.

 

Zwycięzca otrzymał nader cenne nagrody ufundowane przez firmę Polcar – części samochodowe – rok założenia 1986. Cenne nagrody otrzymali też wyróżnieni dyskutanci, zaś wszyscy uczestnicy debaty otrzymali pamiątkowe dyplomy, książkę Włodzimierza  Dłubacza „O kulturę filozofii” oraz pamiątki związane z Collegium Intermarium.

 

Na Festiwal Edukacji Klasycznej, w ramach którego odbyła się debata oksfordzka,  składają się konwersatoria wprowadzające w zagadnienie kultury klasycznej, znaczenia wielkich tekstów, oraz praktycznego znaczenia klasycznego wykształcenia we współczesnym świecie. W czasie konwersatoriów nauczyciele, wcześniej przygotowani przez wykładowców współpracujących z Collegium Intermarium, implementują elementy edukacji klasycznej w swoich środowiskach szkolnych i międzyszkolnych.  

 

Festiwal jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  – Społeczna Odpowiedzialność Nauki.