Collegium Intermarium

Filozofia (klasyczna) dla każdego. Praktyczne zastosowanie wiedzy

W ramach projektu realizowane są m. in. następujące działania:

 

– Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza. To nowatorski, oryginalny projekt ukazujący i wydobywający elementy filozoficzne w teologicznych dziełach św. Tomasza z Akwinu poprzez hermeneutykę jego tekstów, zwłaszcza Summy Teologicznej. Specjaliści czynią to poprzez nawiązywanie do wyzwań intelektualnych, w które obfituje współczesność (transhumanizm, AI, teoria gender, problemy prawa międzynarodowego).

 

– Studium Filozofii Realistycznej – prowadzony w rygorze akademickimcykl konwersatoriów i wykłądów ukazujący zagadnienia filozoficzne w ich historycznym rozwoju i i wpływie na inne dziedziny wiedzy i kultury.

 

Filozofię, którą popularyzujemy charakteryzuje:


– oparcie się na szeroko rozumianym doświadczeniu, w punkcie wyjścia zdroworozsądkowym, obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną intuicję – jako źródło poznania rzeczywistości;


– nastawienie na poznanie prawdy dla niej samej, prymat poznania sapiencjalnego nad utylitarnym. Oznacza to, że konsekwencje i cele praktyczne wynikają z prawdy, są rezultatem odczytania natury rzeczy;


– w etyce i estetyce oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznie określoną naturą rzeczy, a nie doraźnymi skutkami, modami, czy obowiązującymi ideologiami;


– realizm poznawczy – to rzeczywistość i natura rzeczy są ostatecznym weryfikatorem prawdziwości sądów, rozumowań i wyjaśnień, a formułowanie pytań i odpowiedzi dokonuje się w języku naturalnym, ukształtowanym na potocznym kontakcie z rzeczywistością, a nie na języku będącym wynikiem naukowych czy ideologicznych zapośredniczeń, które odciskają swój charakter na strukturze i treści poznania;


– maksymalizm poznawczy, czyli poszukiwanie wyjaśnień i racji ostatecznych, koniecznych, niepodważalnych;


– otwartość na całą rzeczywistość, na wszystkie jej dziedziny i na cały dorobek myśli ludzkiej, na stare i nowe kierunki

Program:

 

11 X 2023 – Przedmiot, metoda i cel mądrości – dr Paweł Milcarek; 

25 X – Poznanie teologiczne i filozoficzne. Czy istnieje filozofia chrześcijańska? – dr Paweł Milcarek;

15 XI – Filozoficzne poznanie istnienia Boga – dr Paweł Milcarek;

29 XI – Sposób orzekania o Bogu na podstawie stworzeń – dr Paweł Milcarek;

6 XII – Bóg jako przyczyna sprawcza; – o dr Michał Chaberek OP; 

20 XII – Odmiany przyczyn; – dr Paweł Milcarek; 

10 I – Substancje intelektualne. Teoria osoby (Tomaszowy personalizm) – dr Paweł Milcarek;

24 I – Człowiek jako jedność duchowo-cielesna – dr Paweł Milcarek;

7 II – Nieśmiertelność duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

21 II – Władze duszy ludzkiej – dr Paweł Milcarek;

6 III – Teoria intelektu – dr Paweł Milcarek;

20 III – O pasjach, czyli o uczuciach – dr Paweł Milcarek;

10 IV – Wolność woli – dr Paweł Milcarek;

24 IV – Poznanie zmysłowe, poznanie umysłowe – dr Paweł Milcarek;

8 V – Czy życie ludzkie ma cel? – Arkadiusz Robaczewski;

15 V – Szczęście jest celem życia człowieka. Ale czym ono jest? – Arkadiusz Robaczewski;

22 V – Dobro i zło moralne – jak je odróżniamy? – Arkadiusz Robaczewski;

29 V – Cnoty kardynalne i inne. Bez nich nie ma dobrego życia – Arkadiusz Robaczewski;

19 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (I) – De regno – prof. dr hab. Jacek Bartyzel;

26 VI – Filozofia polityczna św. Tomasza (II) De legibus – prof. dr hab. Jacek Bartyzel.

 

Projekt zrealizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.