Collegium Intermarium

Zapraszamy na konferencję: Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki

21 i 22 czerwca to ważne dni. W Collegium Intermarium zgromadzą się naukowcy i badacze, którzy przez niemal dwa lata pracowali nad ciekawym i ważnym zagadnieniem: na ile myśl chrześcijańska zdołała zareagować na nowe prądy, które pojawiały się na przełomie XIX i XX wieku, takie jak modernizm, marksizm, psychoanaliza oraz na przemiany społeczne, które im towarzyszyły?

Czy udało się chrześcijaństwu z jego filozofią, antropologią, koncepcją społeczną dać odpowiedź na laicyzm i ateizm nowych nurtów?

Czy II Sobór Watykański, który miał być wielką odpowiedzią Kościoła na na szybko zmieniający się po obu wojnach świat, nowym odkryciem nieprzemijalności chrześcijaństwa – spełnił swe zadanie?

Nad tymi i pokrewnymi zagadnieniami będziemy zastanawiać się w CI już 21 i 22 czerwca.

 

W trakcie konferencji nasi prelegenci zaprezentują następujące zagadnienia:

dr Artur Górecki, prof. CI (CI) – Społeczno-religijny kontekst narodzin mariawityzmu

prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK, CI) – Wybrane koncepcje kontrreformacji katolickiej w XX wieku

dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – Dom Prosper Gueranger OSB – Odkrywca monastycznej ścieżki odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej

dr Tomasz Dekert (Ignatianum, CI) – Czy chrześcijaństwo może istnieć bez wymiaru cywilizacyjnego?

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Laicyzm i kryzys cywilizacji chrześcijańskiej

dr hab. Włodzimierz  Dłubacz (KUL, CI) Uniwersytet katolicki i renesans filozofii realistycznej jako odpowiedź na kryzys kultury na przełomie XIX i XX wieku

dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) – Recepcja neotomistycznej etyki w filozoficznej szkole lubelskiej

Arkadiusz Robaczewski (CI) – Chrześcijańska odpowiedź na kryzys kultury z przełomu wieków – porażka czy tryumf? Próba diagnozy.

Wkrótce zaprezentujemy Państwu wszystkie szczegóły planowanej konferencji

Konferencja jest finansowania w ramach grantu badawczego realizowanego w ramach programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa II”