Collegium Intermarium

Zapraszamy na seminarium: Koniec świata chrześcijańskiego?

Duszpasterstwo Ks. Kanoników Regularnych, Collegium Intermarium i Instytut Tertio Millennio serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Koniec świata chrześcijańskiego?”.
 
Będziemy chcieli pochylić się nad książką francuskiej filozof, Chantal Delsol, pt. Koniec świata chrześcijańskiego. Inwersja normatywna i nowa era (tłum. P. Napiwodzki, WAM, Kraków 2023).
 
W pracy tej autorka kreśli wizję dokonującego się aktualnie całkowitego upadku cywilizacji chrześcijańskiej („chrześcijaństwa jako osobnej kultury”), który ma postać dwóch wielkich „odwróceń” (inwersji): filozoficznej i moralnej. Efektem jest jej zdaniem nawrót cywilizacji zachodniej do religii naturalnej, pogaństwa. Książka odbiła się sporym echem, uruchamiając na nowo dyskusję na temat kulturowego wymiaru wiary chrześcijańskiej, miejsca zarówno jej samej jak też Kościoła we współczesnych społeczeństwach oraz przyszłości chrześcijaństwa. W ramach seminarium będziemy chcieli przyjrzeć się krytycznie obrazowi zarysowanemu przez Delsol, zastanowić się nad mocnymi i słabymi stronami jej diagnoz, analiz i recept oraz skonfrontować go z doświadczeniami polskimi.
 
Tematyka poszczególnych spotkań
 
1. Czym jest „koniec świata chrześcijańskiego” według Ch. Delsol (religia – władza – cywilizacja)?
2. Momenty krytyczne rozkładu: osłabnięcie i dezintegracja wiary („inwersja ontologiczna”).
3. Momenty krytyczne rozkładu: przewartościowanie wszystkich wartości („inwersja moralna”)
4. „Agonia” cywilizacji chrześcijańskiej w diagnozie Delsol.
5. Wiara a władza, wiara a obrzęd.
6. Co dalej? Czy chrześcijaństwo może nie mieć wymiaru cywilizacyjnego?
 
Seminarium będzie miało postać spotkań stacjonarnych w siedzibie Duszpasterstwa Ks. Kanoników Regularnych w Krakowie z otwartą opcją dla osób chcących brać z nim udział zdalnie (szczegóły na kilka dni przed wydarzeniem).
 
Spotkania rozpoczną się 11 marca 2024 r. o 19.00 i będą w trybie dwutygodniowym (kolejne będą zatem: 25 marca, 8 i 22 kwietnia oraz 6 i 20 maja br.). Każde będzie trwało ok. 1,5 h (maksymalnie do 2 h).
 
Liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych jest ograniczona do 30 osób, uczestnictwo zdalne nie ma tego limitu. Zarejestrowani uczestnicy będą otrzymywali drogą mailową materiały do kolejnych spotkań.
 
Prowadzący: dr Tomasz Dekert, doktor religioznawstwa (UJ), pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, współpracownik Collegium Intermarium, członek redakcji kwartalnika „Christianitas”
 
Formularz zgłoszeniowy: