Collegium Intermarium

Collegium Intermarium i Fundacja Edukacja do Wartości współorganizatorami Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwa i Prawa

Collegium Intermarium oraz Fundacja Edukacja do Wartości są współorganizatorami Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwo i Prawo odbywającego się w Cordobie. 

Chrześcijaństwo ma długi i złożony związek z prawem. Wspólnoty chrześcijańskie utrzymują ugruntowane organy prawa kanonicznego i zarządzania kościołem, które regulują ustrój, majątek, doktrynę i liturgię Kościoła, a także życie duchowe i moralne duchowieństwa i świeckich. Przez wiele stuleci nauki chrześcijańskie kształtowały zachodnie prawo państwowe i teorię prawa, stosunki Kościół-państwo oraz wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 

Wśród prelegentów znalazł się również Rektor Collegium Intermarium adr. dr Bartosz Lewandowski, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt.: Chrześcijaństwo i edukacja prawna II. Nauczanie prawa konstytucyjnego i praw człowieka w świetle tradycji prawa naturalnego. 

Program konferencji:

CZWARTEK (26 PAŹDZIERNIKA)

9:30 AKREDYTACJE

10:00 OTWARCIE I PREZENTACJA (przez Jego Ekscelencję i Przewielebnego Biskupa Diecezji Kordoby i Dziekana Wydziału Prawa Kordoby w towarzystwie dyrektorów akademickich Kongresu) Wystąpienie Jaime Mayor Oreja (Przewodniczący jednego z NAS).

11:00 SESJA PIERWSZA: Chrześcijaństwo i prawo w historii. Tabela utworzona przez Gregorio Roblesa Morchóna (profesora filozofii prawa, Uniwersytet Camilo José Cela), Manuela Rodrígueza Puerto (profesora zwyczajnego filozofii prawa, Uniwersytet w Kadyksie), Diego Poole Derqui (profesora zwyczajnego filozofii prawa, Uniwersytet Rey Juana Carlosa SIEMA).

13:15 Komunikacja

16:30 SESJA DRUGA: Chrześcijaństwo a prawo dzisiaj. Tabela utworzona przez Andrésa Ollero Tassarę (profesora filozofii prawa, Uniwersytet Rey Juana Carlosa I), Isabel Trujillo Pérez (profesora zwyczajnego, Uniwersytet w Palermo), Blanca Castilla de Cortázar Larrea (profesor antropologii, Uniwersytet Nawarry)

18:45 Komunikacja

21:00 ZWIEDZANIE KATEDRY W KORDOBIE

PIĄTEK (27 PAŹDZIERNIKA)

9:00 Msza Święta (kościół Carmen, obok Wydziału Prawa i CC.EE. i EE.)

10:00 SESJA TRZECIA: Chrześcijaństwo i prawo. jaka przyszłość? Panel w składzie: Francesco Viola (profesor zwyczajny filozofii prawa, Uniwersytet w Palermo), Rafael Domingo Oslé (profesor prawa rzymskiego oraz profesor prawa i religii w Centrum Studiów nad Prawem i Religią na Uniwersytecie Emory w Atlancie), José María Carabante Muntada (profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie).

12:15 Komunikacja

15:30 SESJA CZWARTA: Chrześcijaństwo a edukacja prawnicza I. Nauczanie orzecznictwa w świetle Tradycji prawa naturalnego. Moderatorzy: Pilar Zambrano, profesor filozofii prawa, Uniwersytet Nawarry; Gabriel Maino, profesor filozofii prawa, Universidad Católica Argentina. Zarząd w składzie: John Czarnetzky, Dziekan Wydziału Prawa Ave Maria; Christopher Tollefsen, profesor, Uniwersytet Karoliny Południowej; Philippe Pichot-Bravard, profesor, Uniwersytet w Brześciu; Lee Strang, profesor prawa, Uniwersytet w Toledo; Aleksander Stepkowski, sędzia Sądu Najwyższego/profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

18:30 SESJA PIĄTA. Chrześcijaństwo i edukacja prawna II. Nauczanie prawa konstytucyjnego i praw człowieka w świetle Tradycji prawa naturalnego. Moderator: Ligia Castaldi, profesor prawa, Szkoła Prawa Ave María. Zarząd w składzie: Carlos Bernal Pulido, Międzyamerykański Komisarz Praw Człowieka/profesor prawa, Uniwersytet w Dayton; Christiaan Alting von Geusau, rektor i profesor prawa i edukacji, Uniwersytet Katolicki ITI, Austria; Brian Scarnecchia, profesor prawa, Szkoła Prawa Ave Maria; Bartosz Lewandowski, Rektor, Międzymarium Collegium; Juan Cianciardo, profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Nawarry.

SOBOTA (28 PAŹDZIERNIKA)

10:30 WNIOSKI. Prowadzący sesje: Angela Aparisi Miralles (profesor filozofii prawa), Encarna Fernández Ruiz-Gálvez (profesor filozofii prawa), José Justo Megías Quirós (profesor filozofii prawa).

11:30 KONFERENCJA ZAMKNIĘCIA. Przez Emmo. i ks. Pan Antonio María Rouco Varela.

«Nowy powrót prawa naturalnego»

12:30 SŁOWA POŻEGNANIA. Diego Mediny Moralesa

12:45 ZAKOŃCZENIE (Jego Ekscelencja Rektor Uniwersytetu w Kordobie)

Działanie finansowane jest w ramach projektu PROO 1a – Rozwój organizacyjny Fundacji Edukacja do wartości