Collegium Intermarium

COLLEGIUM INTERMARIUM, INSTYTUT MYŚLI SCHUMANA I EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA IM. SŁUGI BOŻEGO R. SCHUMANA ŁĄCZĄ SIŁY!

Dziś w siedzibie Collegium Intermarium podpisano dwa porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelnią CI a: Instytutem Myśli Schumana oraz Europejską Szkołą Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta Schumana (EUST).

Z ramienia CI porozumienie podpisał rektor uczelni, dr Bartosz Lewandowski, ze strony EUST jej kanclerz, Dariusz Stankiewicz, a Prezes Ryszard Krzyżkowski i prof. dr hab. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej, ze strony Instytutu Myśli Schumana.

W ramach współpracy Partnerzy zobowiązują się do współdziałania na różnych polach aktywności akademickiej i naukowej, w szczególności w zakresie publikacji ekspertyz naukowych, analiz, raportów okresowych, organizacji wydarzeń mających na celu promocję wiedzy i działalności naukowej, wymiany informacji oraz doświadczeń.

W spotkaniu uczestniczyli również nasi obecni visiting professors, prof. Stephen Baskerville (USA) i dr Dragan Dakić (Serbia).

Zawarte porozumienia są kolejnym etapem budowy szerokiej koalicji konserwatywnych uczelni, think-tanków i organizacji pozarządowych.