Collegium Intermarium

Do naszego zespołu dołączył ojciec Michał Chaberek OP

Ojciec Michał Chaberek OP jest dominikaninem, teologiem. Urodził się w Gdańsku. W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Pełnił posługę w dominikańskich duszpasterstwach akademickich w Krakowie i Lublinie.

W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na UKSW. W latach 2012-2013 odbył stypendium naukowe w Discovery Institute w Seattle. Następnie był duszpasterzem akademickim w Thomas Aquinas College w Kalifornii.

Jest autorem sześciu książek, m.in.

  • „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014),
  • Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Wyd. Derewiecki 2019),
  • Knowledge and Evolution (Resource Publications, 2021)
  • oraz „Kościół i wolność” (UKSW 2019).

Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Teologii Politycznej, Kontrze. Współpracuje z Fundacją En Arche i Discovery Institute w USA.

Jego zainteresowania naukowe obejmują takie dziedziny jak relacja wiary i nauki, teologia stworzenia, metafizyka i nauczanie św. Tomasza z Akwinu, teologia ciała oraz historia teologii, zwłaszcza od XIX wieku.

W Collegium Intermarium będzie odpowiedzialny za Instytut Steno Wiara i Nauka, którego celem jest promocja harmonijnej wizji relacji między wiarą i naukami przyrodniczymi.

Ojciec Michał Chaberek OP prowadzi również swoją stronę www.mchaberek.com