Collegium Intermarium

Dr Artur Górecki został nowym Rektorem Collegium Intermarium

7 marca 2024 r. dr Bartosz Lewandowski zakończył swoją dwuletnią misję prowadzenia Uczelni Collegium Intermarium. Był to znakomity czas rozwoju Uczelni, rozszerzania działań i wytężonej pracy naukowej. Odchodząc dr Bartosz Lewandowski przesłał list z podziękowaniami za dotychczasową współpracę:


„Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Słuchacze,

W dniu dzisiejszym kończę swoją misję jako Rektor naszej Uczelni. Przez ponad dwa lata kierowałem Collegium Intermarium wierząc w misję i istotę całego projektu naukowo-dydaktycznego, który wspólnie realizowaliśmy. Udało się w ciągu tego czasu zrobić naprawdę wiele. Nasze Konferencje naukowe, publikacje czy inne wydarzenia organizowane przez Uczelnię stanowiły istotny wkład w rozwój i pielęgnowanie tożsamości Polaków, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie oraz klasycznej edukacji.

Po mnie obowiązki Rektora naszej Uczelni obejmuje Pan dr Artur Górecki – świetny naukowiec i specjalista z zakresu edukacji klasycznej.

Osobiście będę całym sercem wspierał rozwijanie projektów naszej Uczelni i – w miarę moich możliwości – uczestniczył w jej działaniach. Chciałbym, aby Collegium Intermarium rozwijało się nadal i budowało coraz szersze środowisko akademickie.

Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i możliwość poznania Państwa. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek prośby czy pytania, jestem do Państwa dyspozycji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr Bartosz Lewandowski”.


9 marca w trakcie konferencji naukowej „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg, człowiek, moralność” nastąpiło oficjalne przedstawienie i przywitanie nowego Rektora naszej Uczelni. Tę zaszczytną funkcję objął dr Artur Górecki.


Nowy Rektor Collegium Intermarium jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne (PWTW) i zarządzanie oświatą. Był nauczycielem i wieloletnim dyrektorem placówek edukacyjnych różnych szczebli. Pracował również jako wykładowca akademicki; w latach 2020–2023. Był pełnomocnikiem Ministra Edukacji ds. podstaw programowych i podręczników, dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN; Członkiem Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2021–2024); Członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023–2026 przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto jest propagatorem edukacji klasycznej. Dr Artur Górecki to również autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia: „Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym”, Toruń 2010, „Mariawici i mariawityzm. Geneza i pierwsze lata istnienia”, Warszawa 2011, artykułów naukowych i popularnonaukowych, przyczynków i recenzji, m.in. w: kwartalniku „Christianitas” (stały współpracownik), „Przeglądzie Powszechnym”, „Dyrektorze Szkoły”, „WychowujMy” (współzałożyciel i redaktor), „Mojej Rodzinie”, „Naszej Przeszłości”, “W Sieci Historii”, “Współczesnych problemach wychowania” (seria wydawnicza IBE), portalach internetowych (np. christianitas.org, myslkonserwatywna.pl).