Collegium Intermarium

Dwa lata ciężkiej pracy i sukcesów Collegium Intermarium

W nawiązaniu do daleko odbiegającego od rzetelności i wprowadzającego czytelników w błąd artykułu, który pojawił się na portalu oko.press postanowiliśmy zamieścić w pełni responsywne stanowisko władz naszej uczelni.

 

Uczelnia Collegium Intermarium powstała 2 lata temu i jest jedną z najmłodszych uczelni wyższych w Polsce. Uczelnia powstała i została sfinansowana wyłącznie przez prywatnego inwestora. Uczelnia jest uczelnią prywatną, oferującą studia, studia podyplomowe i kursy – co do zasady – odpłatnie, co w obliczu powszechnej bezpłatnej edukacji wyższej, stanowi niemałe wyzwanie.

 

Idea powstania Uczelni Collegium Intermarium bazowała na wzorcach anglosaskich. Miała mieć charakter niewielkiej Uczelni, która poprzez system tutoringu i indywidualnego kształcenia studentów czy słuchaczy pozwalała wykształcić kilka-kilkanaście osób rocznie przez wybraną kadrę naukową. Ideę małych elitarnych uczelni promuje np. Thomas Aquinas College czy Magdalen College w USA, w których gościli nasi przedstawiciele.

 

Uczelnia Collegium Intermarium ma uruchomiony aktualnie 1 kierunek studiów stacjonarnych – „Prawo”. Aktualnie Uczelnia oczekuje na decyzję Ministra Edukacji i Nauki na otwarcie 3 innych kierunków: „Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna”, Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes Liberales” oraz anglojęzyczne „Business, Management and International Law”. Prowadziliśmy rekrutację na ww. kierunki w tym roku, co przyniosło zainteresowanie potencjalnych studentów, jednakże nie udało się uzyskać zgody MEiN na uruchomienie kierunków. Nabór musieliśmy odłożyć na przyszły rok. 

 

Działalność dydaktyczna na kierunku „Prawo” to jedynie niewielka część aktywności Uczelni. Warto podkreślić, że ukończyliśmy już szereg edycji studiów podyplomowych (np. cieszące się dużym zainteresowaniem studia „Europa klasyczna”, „Zarządzanie NGO”) oraz kursów. Kontynuowane są 2-letnie studia anglojęzyczne LLM z zakresu praw człowieka, w ramach którego kształci się 15 słuchaczy z Polski oraz kilku europejskich krajów. Na dzień dzisiejszy liczba uczestników i słuchaczy korzystających z oferty dydaktycznej Uczelni wynosi np.

–  w przypadku kursu „Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu” – 57 osób,

–  studia podyplomowe z zakresu „Etyki” dla nauczycieli – 42 osoby w III edycji,

–  49 osób w IV edycji, 29 osób w V edycji.

 

Dydaktyka jest jedynie częścią działalności naszego środowiska akademickiego. W ramach działalności Uczelni realizowane są programy badawcze, organizowane spotkania, debaty oraz konferencje naukowe. Pragnę podkreślić, że Uczelnia jest współorganizatorem wydarzeń zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju (np. w dniach 26-28.10.2023 r. Uczelnia współorganizowała z Universidad de Cordoba, Universidad de Navarra czy Ave Maria School of Law  konferencję naukową „The influence of Christianity on law” w Kordobie w Hiszpanii).

 

Przedstawiamy listę przykładowych wydarzeń, które Uczelnia zorganizowała w ramach swojej aktywności:

1. Przywrócić Veritatis Splendor – najważniejsze wyzwanie naszych czasów. Konferencja w 30-lecie encykliki (12-13.09.2023 r.), 

2.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie 5-6.10.2023,

3. Międzynarodowy Kongres Chrześcijaństwo i Prawo odbywający się w Cordobie. 26-28.10.2023,

4. Kulturowe aspekty polityki prorodzinnej 30.09.2023,

5. Konferencja „Cyberzagrożenia: Spam, Dezinformacja (w tym fake news), Whaling (CEO Fraud)”  19.06.2023,

6. Konferencja „Sztuczne ściganie przestępczości internetowej” ,

7. Konferencja „miejsce prawdy w czasach cancel culture”,

8. Konferencja Odkrywać wiecznotrwałe. Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat” zostało zorganizowane przez Collegium Intermarium i Akademię Zamojską – 10.12.2022,

9. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski” Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”  – 5.04.2022,

10. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski „Chrześcijańska Polska wobec UE. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE?”.  – 22.04.2023,

11. Konferencja „Intermarium – Przestrzeń Wolności i Ładu”.   28.05.2021,

12. Konferencja „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”  20.06.2021,

13. Konferencja o cyberprzestępczości „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”,

14. Konferencja naukowa „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”.  5.06.2023,

15. Konferencja: „Energy crisis in Central and Eastern Europe (Kryzys energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej) ” 9.05.2023,

16. Konferencja w XXX dzień od śmierci Benedykta XVI – „Józef. Kard. Ratzinger/Benedykt XVI – profeta, teolog, Papież”.  31.01.2023,

17. Konferencja „Cyberzagrożenia: Spoofing, Identity Theft, problem haseł i statycznych danych dostępowych”.

Łącznie w ciągu dwóch lat działalności naszej Uczelni zorganizowaliśmy lub byliśmy współorganizatorami 29 konferencji w tym kilku międzynarodowych.

 

W tym roku akademickim o studia na kierunku „prawo” ubiegało się 6 kandydatów. Zdecydowano o przyjęciu 1 studenta, który rozpoczął edukację. Aktualnie w trybie ekstraordynaryjnym o studia ubiegają się 2 kolejne osoby. Studenci II i III roku kontynuują edukację.

 

Jako zespół Uczelni wsłuchujemy się w głos i opinie naszych fantastycznych studentów, którzy wychodzą z inicjatywą organizowania dodatkowych zajęć i aktywności studenckich. W minionym roku – na prośbę studentów – zorganizowano studentom dodatkowe zajęcia np. Z łaciny, strzelectwa czy savoir-vivre. 

Przedstawienie jedynie w skrótowej formie aktywności Uczelni pozwala na stwierdzenie, że zainteresowanie całą ofertą dydaktyczną i naukową Uczelni nie jest nikłe.

 

Budowanie środowiska akademickiego to proces wieloletni, nad czym systematycznie pracujemy. Jako Uczelnia prywatna nie zamierzamy i nie chcemy konkurować z uczelniami wyższymi (publicznymi i prywatnymi), które koncentrują się w swojej ofercie na łatwość uzyskania dyplomu i przeznaczają na reklamę swojej oferty spore środki finansowe. Efektem tej polityki jest rażące obniżenie poziomu kształcenia, co nieuchronnie związane jest z ogromną ilością studentów przy praktycznie niewielkim skupieniu na indywidualnym podejściu w procesie kształcenia.

 

Naszym celem jest troska o indywidualne i szerokie przygotowanie naszych studentów do zawodu. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z aktywnością naszych pracowników, współpracowników i studentów na prowadzonych przez nas mediach społecznościowych i stronie internetowej.