Collegium Intermarium

Jak pokonać unijny federalizm? Debata z udziałem Rektora CI

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Stowarzyszenie Patriotyzm i Wolność debatę pt.:  „Jak pokonać unijny federalizm?”

W debacie udział weźmie Rektor Collegium Intermarium dr Bartosz Lewandowski

Ponadto udział w dyskusji wezmą:  

Ernest Michałowski

Łukasz Warzecha

Anna Bryłka.

Debata odbędzie się 21 listopada o godz. 19:00 w Centrum Kształcenia Młodzieży „Kuźnia” przy ul. Stawki 4b w Warszawie.

Zapraszamy!