Collegium Intermarium

Spotkanie z prof. dr hab. Włodzimierzem Dłubaczem i promocja książki „O kulturę filozofii”

Albertynki w Collegium Intermnarium
 

„Nie jest człowiekiem, kto nie filozofuje” (Picco della Mirandolla)

 
Z okazji wspomnienia św. Alberta Wielkiego, średniowiecznego myśliciela, nauczyciela św. Tomasza z Akwinu, patrona wydziałów filozoficznych, zapraszamy na spotkanie z prof . dr hab. Włodzimierzem Dłubaczem, autorem książki „O kulturę filozofi”
 
„Po co nam filozofia klasyczna?”
 
 
Spotkanie będzie połączone z promocją książki, którą będzie można nabyć w promocyjnej cenie i uzyskać podpis Autora.
 
O książce:
 
Czy filozofia jest nam potrzebna? A jeżeli tak – to czy nie jest za trudna? Nie, nie jest za trudna, a bez filozofii nie da się zrozumieć człowieka, jego sensu istnienia. Filozofia to bowiem nic innego jak szukanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania ludzkiego bytowania. Kto nas stworzył? Dokąd zmierzamy? Jaka jest prawda? Wszyscy ludzie myślący od czasu do czasu zadają sobie te pytania i dlatego też wszyscy – przynajmniej w pewnym sensie – jesteśmy filozofami. Tym samym ta książka jest dla każdego z nas. Tym bardziej, że jest napisana w zrozumiałym stylu.
 
Książka zawiera zwięzłe, świetnie napisany przegląd historii filozofii oraz najważniejszych pojęć ze szkół poszczególnych myślicieli. Wspólną podróż zaczynamy oczywiście u starożytnych Greków i wędrujemy dalej poprzez Rzym, poznając nieco później największe umysły chrześcijaństwa. Wraz z Renesansem wchodzimy w epokę, kiedy człowiek coraz bardziej zaczyna wątpić i tym samym zaczynają się kruszyć podwaliny solidnego systemu myśli, który towarzyszył ludzkości przez długie wieki. Kiedy człowiek zaczyna szukać Boga (Absolutu, Prawdy) w sobie, a już nie poza sobą, zaczynają się niepokojące tendencje, które prowadzą w końcu do heglowskiego idealizmu, marksizmu czy dekonstrukcjonizmu. Wielkim walorem tej książki jest fakt, że Autor nieustannie łączy przeszłe nurty filozoficzne z obecną kondycją człowieka, pokazując, jak wiele prawdziwa filozofia może wnieść w rozwój jednostki, ale też jak źle rozumiane filozofowanie może uderzyć w ducha oraz sumienie człowieka.
 
Stąd też w dziele prof. Dłubacza pojawiają się odpowiedzi na aktualne pytania, którymi żyje obywatel świata w XXI wieku. Dowiemy się, czym się różni światopogląd od ideologii oraz jakie są granice nauki. Stwierdzimy, czy religia, moralność i sztuka są nam jeszcze potrzebne. Czy w naszych duszach znajdzie się jeszcze miejsce na dobro i piękno? I wreszcie: czy w tym wszystkim możemy znaleźć Boga?
 

Ta książka jest wspaniałą lekturą dla tych, którzy są ciekawi poznać, co o człowieku mówili najwięksi myśliciele ludzkości. Kapitalnym dodatkiem są ilustracje, które łączą abstrakcyjną myśl z realną i wspaniałą sztuką.

 
 
 
Warszawa 14 listopada R P 2023, godz. 17:00

Collegium Intermarium