Collegium Intermarium

Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg, człowiek, moralność

„Profesorów szczególnie upominamy, aby pamiętali, że wszelkie pomijanie św. Tomasza przy studiach, zwłaszcza w kwestiach metafizycznych, przynosi poważny uszczerbek. Niewielki błąd na początku może się okazać ogromny na końcu”

                                                                                                                                                 Św. Pius X, Pascendi dominici gregis

„Jeżeli w różnych sytuacjach Magisterium zmuszone było interweniować w tej materii, między innymi po to, by potwierdzać wartość intuicji Doktora Anielskiego i usilnie zalecać studiowanie jego myśli, to dlatego, że zalecenia te nie zawsze były realizowane z pożądaną gorliwością. W okresie po Soborze Watykańskim II w wielu szkołach katolickich można było zauważyć pewien regres w tej dziedzinie, co było wyrazem mniejszego poważania nie tylko dla filozofii scholastycznej, ale w ogóle dla studium filozofii jako takiej. Ze zdziwieniem i przykrością muszę stwierdzić, że wielu teologów podziela ten brak zainteresowania filozofią.”

                                                                                                                                  Jan Paweł II, Fides et Ratio

Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg, człowiek moralność.

Program konferencji:

 

 9:30 – Otwarcie konferencji – Rektor CI

10.00 – Św. Tomasz z Akwinu – filozof. Źródło inspiracji i klarownych rozwiązań – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (CI, KUL);

10. 45 – Czy można uzgodnić metafizykę św. Tomasz z Akwinu z metafizyką ewolucjonizmu – dr Michał Chaberek OP (CI);

11. 30 – Przerwa kawowa, Anioł Pański

12. 00 – Magistri est ordinare. O niezbędności ładu w edukacji. Podążając za św. Tomaszem z Akwinu – dr Steve Cain (Thomas Aquainas College, USA, Kalifornia);

12.45 – Św. Tomasz z Akwinu i jego antropologia wobec gender, transhumanizmu i AI. Ze środka średniowiecza do współczesnych sporów antropologicznych – dr hab. Zbigniew Pańpuch (KUL, CI)

13.30 – Przerwa

14.00 – W poszukiwaniu tożsamości: rola natury i cnót w moralności wg. Św. Tomasza z Akwinu – dr Michał Mrozek OP, (Instytut Tomistyczny)

14.45 – Niechciany, nadużywany, pożądany – trzy sposoby traktowania Akwinaty na tle sporów nowoczesności – dr Paweł Milcarek.

15.30 – zakończenie konferencji.

 

Prowadzący: Krzysztof Drozdowski

 

Warszawa 9 marca R P 2023, godz. 9:00

Collegium Intermarium

 

PARTNERZY MEDIALNI: