Collegium Intermarium

CYBERZAGROŻENIA: SPAM, DEZINFORMACJA (W TYM FAKE NEWS), WHALING (CEO FRAUD)

Projekt ma zasięg ogólnopolski i polega na opracowaniu założeń metodycznych do budowania uniwersyteckich programów edukacyjnych z zakresu cyberzagrożeń w celu zwiększenia świadomości na ten temat wśród różnych grup zawodowych i społecznych. Projekt mieści się w szerszym spektrum rozwoju współpracy uczelni wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz administracją publiczną poprzez badanie ich potrzeb i opracowywanie programów edukacyjnych zgodnych z oczekiwaniami odbiorców. W warstwie merytorycznej projekt obejmuje zarówno metody poprawy cyberbezpieczeństwa, jak i narzędzia zwalczania cyberprzestępczości.