Collegium Intermarium

Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski: Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu

Od 2019 roku w kalendarzu polskich świąt państwowych znajduje się także Święto Chrztu Polski. Zostało ono ustanowione ustawą sejmową w 2019 r. na pamiątkę uczczenia symbolicznej daty chrztu władcy Polan Mieszka I.

 

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.

 

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej.

 

Uczczenie tego święta, wprowadzanie wagi wydarzenia w krwiobieg społeczny jest ważne zwłaszcza dziś, gdy tak wiele ośrodków pracuje, by podważyć sens chrześcijańskiej tożsamości Europy.

 

Społeczność Collegium Intermarium pragnie włączyć się w proces przypominania o wadze tego wydarzenia, jakie miało miejsce w 966 roku. Wyrazem tej woli jest przygotowana przez Uczelnię konferencja popularno-naukowa, pt. „Polska przyszłości – wierna kulturowemu dziedzictwu” poprzez którą chcemy ukazać wagę chrześcijańskiego dziedzictwa, jego walory dla kształtowania się polskiej państwowości i rozwoju cywilizacyjnego. Chcemy też ukazać jego nieprzemijającą nowość i znaczenie dla poszanowania godności każdej osoby w każdym czasie. Nasza Uczelnia ma szczególny tytuł do organizowania tego typu konferencji Budujemy bowiem naszą tożsamość, nasz etos i misję, nawiązując do idei średniowiecznego uniwersytetu – instytucji, która przez dążenie do prawdy we wszystkich dziedzinach badań naukowych – służyła kształtowaniu się społeczeństwa cywilizacji łacińskiej.

 

Program konferencji:

Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski 23 IV 2022 r.

Godz. 09.00 – Msza św śpiewana, Kościół pw. Krzyża św., Krakowskie Przedmieście

Aula CI, Bagatela 12, III piętro
  • Godz. 11.00 – dr adw. Bartosz Lewandowski, rektor CI – słowo wstępne. Słowo od Abpa Stanisława Gądeckiego Przewodniczącego KEP
  • Godz. 11.30 – dr hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki – Edukacja jako obszar budowania chrześcijańskiej tożsamości
  • Godz, 12.15 – Marek Jurek (CI) – Chrzest Polski – Tożsamość i tradycja narodu
  • Godz. 12. 45 – prof. Andrea Lanczi (Budapeszt, CI) – Christianity and Statehood: How could Hungary Survive as a State?
  • Godz. 13.00 – obiad
  • Godz. 13.30 – Prof. dr hab. Jacek Bartyzel (UMK, CI)- „Aktorzy Chrystusa” „Sens ideowy i wymiar religijny koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II Lamberta w świetle teologii politycznej monarszego chrystocentryzmu wczesnego średniowiecza (IX-XI wiek)”.
  • Godz. 14. 00 – Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris) – Chrześcijańskie dziedzictwo jako fundament ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej
  • Godz. 14.30 – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, CI) – Uniwersalizm i ekskluzywizm kultury chrześcijańskiej

Materiały pokonferencyjne: