Collegium Intermarium

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich

Rektor CI dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich. 

Dr Bartosz Lewandowski został odznaczony Złotym Medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich za znaczący wkład w rozwój edukacji i nauki prawniczej  oraz praktyki ochrony praw i godności człowieka. 

Medal został wręczony przez prof. Wasyla Kostytsky;ego, który podkreślał, że poprzez uhonorowanie Złotym Medalem Rektora CI jest to wyraz wdzięczności za działania całego zespołu i wszystkich osób współpracujących z Uczelnią Collegium Intermarium. 

Warto dodać, że od pewnego czasu na Uczelni Collegium Intermarium powstało Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy.

Celem Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy jest:

• prowadzenie badań i studiów nad teoretyczno-metodologicznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami organizacji władzy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad teoretycznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad praktyką stanowienia prawa na Ukrainie, jak i osobliwościami rozwoju ustawodawstwa ukraińskiego;

• przygotowywanie prognoz zmian regulacji prawnych stosunków gospodarczych na Ukrainie, jak również opracowywanie propozycji dla polskich podmiotów gospodarczych w zakresie warunków funkcjonowania na rynku ukraińskim;

• organizacja szkoleń specjalistów z zakresu prawa i zarządzania w oparciu o polskie i ukraińskie doświadczenia dydaktyczne.

Badania i studia w Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy charakteryzują się:

• bogatym doświadczeniem w rozwoju prawa i państwa w Polsce, Europie, USA i demokratycznym świecie;

• koncentracją na poznaniu teoretycznych i metodologicznych cech i tradycji funkcjonowania rządu, jak i prawnych regulacji stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych na Ukrainie;

• wykorzystaniem wyników badań socjologicznych oraz doświadczeń ukraińskich w celu opracowania propozycji dla podmiotów gospodarczych prowadzących lub planujących działalność na Ukrainie;

• jawnością działalności Centrum.

Główne obszary działalności badawczej Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy:

• problematyka cywilnoprawna regulacji własności, stosunków umownych i spadkowych na Ukrainie;

• zagadnienia prawne dotyczące procedury rejestracji i regulacji podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• optymalizacja opodatkowania podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• problematyka prawnej regulacji stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych na Ukrainie;

• praktyka prawna w zakresie regulacji opieki zdrowotnej na Ukrainie;

• ustawodawstwo migracyjne Ukrainy;

• prawo ochrony środowiska, ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego na Ukrainie;

• ukraińskie prawo własności intelektualnej;

• problematyka prawnej regulacji działalności innowacyjnej i inwestycyjnej na Ukrainie.

Centrum prowadzi studia nad ustawodawstwem polskim i ukraińskim, badania naukowe w sferze życia gospodarczego, politycznego i intelektualnego na Ukrainie, analizuje prace czołowych ukraińskich naukowców, których badania wpływają na rozwój ustawodawstwa i myśli politycznej oraz ekonomicznej na Ukrainie, opracowuje propozycje i rekomendacje dotyczące powyższych zagadnień dla wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych.