Collegium Intermarium

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – mocny głos w ważnej sprawie

30 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowe aspekty polityki rodzinnej. 

Organizatorami konferencji była nasza uczelnia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

 

Adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris w trakcie swojego wystąpienia wskazał, że sytuacja w obszarze polityki rodzinnej i demografii nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą wartością rodzinnym propagandę medialną.

 

– O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

 

Na ważne aspekty współczesnej technologii wpływające na badany temat wskazał prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie.  Socjolog podniósł również kwestię zagrożeń wynikających z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

 

– Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się „droższe” i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

 

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.