Collegium Intermarium

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie już za nami

„Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” była pierwszą konferencją naukową poświęconą bardzo ważnemu tematowi jakim są reparacje wojenne. Konferencja poprzez zaproszenie zagranicznych wykładowców,
oraz gości, w tym ambasadora Ukrainy, osiągnęła zasięg międzynarodowy.

Punktem wyjścia do rozważań konferencyjnych była odpowiedź czy istnieje model sprawiedliwości tranzycyjnej w zakresie odszkodowań wojennych oraz reparacji za szkody wojenne w ogólności, a w szczególności wobec oczekiwań społecznych co do sposobu rozliczenia wojny napastniczej na Ukrainie.

Celem konferencji była próba uzyskania odpowiedzi na tak postawione pytanie, również w kontekście bieżących wydarzeń w Polsce
i w Europie. Jest to zatem temat niezwykle aktualny o charakterze międzynarodowym, sięgający zarówno historii, teorii prawa, prawa międzynarodowego i krajowego, skończywszy na zagadnieniach sposobu przekazu o nim społeczeństwu przez media, a także jego odbioru.

Jak powiedział Rektor Collegium Intermarium w swoim przemówieniu inauguracyjnym ta konferencja to kolejny duży, ważny krok na drodze do uzyskania sprawiedliwości zarówno moralnej jak i finansowej.

 

„To, co najbardziej boli wobec ogromu pamięci krzywd to oświadczenia państwa sprawców, według których wszytko jest już zamknięte. Wszytko rozliczone. To samo, co ze strony współczesnych Niemiec wobec II wojny światowej, słyszymy ze strony współczesnej Rosji w sprawie Buczy i zbrodni wojennych na Ukrainie. Dzisiaj spotykamy się tutaj, aby uczynić krok naprzód. Rozmawiać o doktrynie reparacji i międzynarowej sprawiedliwości. Tak ważnej dzisiaj.” – powiedział Rektor CI dr Bartosz Lewandowski.

 

W kolejnych wystąpieniach padały równie mocne słowa oskarżenia względem Niemiec jako spadkobiercy po III Rzeszy.

 

„Niemcy nie uciekają od odpowiedzialności moralnej, ponieważ… odpowiedzialność moralna nic nie kosztuje. Uderzą się w pierś przy każdej okazji, ale jedynie przy bogatych krajach zachodnich i północy.” – mówił w trakcie konferencji dr Marcin Berent

Ważną częścią dwudniowej konferencji okazał się panel dyskusyjny moderowany przez mec. Jerzego Kwaśniewskiego w którym udział wzięli minister Sebastian Kaleta, red. Rafał Ziemkiewicz, radca prawny Beata Komarnicka-Nowak oraz Jacek Marczyński, przedstawiciel środowiska polonijnego w USA.