Collegium Intermarium

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie – podpisaliśmy porozumienie

Tematyka reparacji wojennych i odpowiedzialności za szkody wojenne jest ciągle palącym problemem w naszym kraju. Dopóki nie nastąpi w tej dziedzinie pełne zadośćuczynienie ze strony sprawców, to nie będzie można mówić o pełnym pojednaniu i budowaniu wspólnej przyszłości. 

Jako organizatorzy Międzynarodowej Konferencji zamierzamy podnieść kwestie prawne, historyczne i moralne związane z problematyką odszkodowań i odpowiedzialności za nie.


W tym celu w siedzibie uczelni Collegium Intermarium doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Rektorem CI dr Bartoszem Lewandowskim, Dyrektorem Centrum Badań Polityki Europejskiej dr hab. Jarosławem Andrzejem Szymankiem,  Dyrektorem Departamentu Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Zastępcą Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Międzynarodowego Karolem Rzęsiewiczem oraz Dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego dr Wojciechem Federczykiem w sprawie współpracy przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej.


W ramach Projektu zorganizowana zostanie dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie” oraz wydane zostaną: publikacja pokonferencyjna i publikacje w ramach kolejnych wydań „Kwartalnika Prawa Międzynarodowego”, zawierająca m.in. artykuły naukowe uczestników i panelistów Konferencji.