Collegium Intermarium

Miejsce prawdy w czasach cancel culture

Collegium Intermarium powstało jako miejsce wolnej i rzetelnej debaty akademickiej, przywracające klasyczną ideę uniwersytetu.

Poszukiwanie prawdy o świecie i o człowieku jest fundamentem tej idei, zwłaszcza w czasach, gdy świat akademicki jest w kryzysie. Wiele uczelni przyjęło model kształcenia masowego, kosztem badań i integralnego podejścia do studentów. Kryzys ten pogłębiają agresywne ideologie ograniczające możliwość prowadzenia debaty naukowej aż do stawiania poza nawias idei sprzecznych z mainstreamowym paradygmatem.

Zagrożenia dla nauki, płynące z tzw. „cancel culture” stanowią wyzwanie dla świata nauki. Collegium Intermarium stawia sobie za cel obronę prawdy przed tymi cenzorskimi dążeniami.

1 października rozpoczyna się rok akademicki dla pierwszego rocznika studentów prawa oraz szeregu studiów podyplomowych na naszej uczelni. Flagowy kierunek Prawo w Collegium Intermarium jest jednak czymś więcej niż tylko kolejną z wielu ofert masowej edukacji. Ma za zadanie kształcić prawników – erudytów rozumiejących filozoficzne podstawy systemu prawnego, zakorzenionych w europejskiej kulturze i chrześcijańskiej etyce, umiejących prawo stosować, a nie tylko znających przepisy.

Inauguracja roku akademickiego nie będzie więc tylko zwyczajną, formalną ceremonią. Zamiast tego planujemy konferencję, podczas której wykłady wygłoszą najwybitniejsi akademicy, prawnicy i myśliciele o międzynarodowej renomie, tak aby już od pierwszego dnia studiów nasi studenci nastawieni byli na poszukiwanie prawdy.

 

Strona internetowa konferencji: Miejsce prawdy w czasach cancel culture