Collegium Intermarium

Przedstawiciel CI na Młodzieżowym Forum Technologicznym w Lublinie

W dniach 25-27 pełnomocnik rektora CI, Arkadiusz Robaczewski przebywał w Lublinie i w Rykach.

 

 

Podczas pobytu w Lublinie spotkał się z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego i akademickiego, celem omówienia kształtu dalszej współpracy w ramach realizowanych przez Collegium Intermarium projektów, w tym zwłaszcza Centrum Edukacji Klasycznej. W poniedziałek pełnomocnik rektora CI uczestniczył, obok Akademii Zamojskiej, KULu, UMCS, AKSiM w Młodzieżowym Forum Nowych Technologii,  organizowanych przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego i Województwa Lubelskiego.

 

Nasz przedstawiciel opowiedział uczestnikom Forum, pośród których przeważała młodzież szkół średnich wraz z nauczycielami, o specyfice i wyjątkowości Collegium Intermarium, o korzyściach, jakie mogą odnieść młodzi ludzie ze studiowania na tej uczelni – zwłaszcza w dobie dominacji nowych technologii.

 

W czasie spotkania był czas na rozmowę o dalszej współpracy z Rektorem Akademii Zamojskiej dr hab. Pawłem Skrzydlewskim. Arkadiusz Robaczewski odbył również rozmowę z ministrem Przemysławem Czarnkiem w ostatnich godzinach sprawowania przez niego ministerialnego urzędu. Obaj panowie wyrazili chęć dalszej współpracy na polu szkolnictwa wyższego, w zmienionej sytuacji politycznej.