Collegium Intermarium

PRZYWRACAMY TRADYCJE STRZELECKIE

Projekt zmierza do przywrócenia i popularyzacji zapomnianej formy sportu akademickiego, jaką jest strzelectwo. W ramach projektu zamierzamy objąć możliwością uczestniczenia w zajęciach strzeleckich studentom, słuchaczom oraz kadrze Uczelni. odbiorcy PROJEKTU uzyskają wiedzę na temat teorii i praktyki posługiwania się bronią palną, elementów walki taktycznej, elementów walki wręcz i zajęć ogólnorozwojowych. W celu dalszej popularyzacji wśród studentów innych Uczelni zostaną we współpracy z partnerami społecznymi wykonane filmiki instruktażowe objaśniające zasady posługiwania się bronią palną.
Projekt zrealizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu.