Collegium Intermarium

Przywrócić Veritatis splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki

Czas wakacji, ale w CI nie próżnujemy. Poza przygotowywaniem otwarcia nowych kierunków studiów, poza pracami związanymi z rekrutacją i codziennym funkcjonowaniem uczelni, trwają intensywne prace nad przygotowaniem naszej kolejnej ważnej konferencji: „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki„. Odbędzie się ona w dniach 12 i 13 września w murach Collegium Intermarium, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Poprzedzi ją msza św., którą w bazylice pw. Krzyża św. odprawi Jego Eminencja Gerhard kard. Müller, były prefekt Kongregacji Doktryny Wiary. On też wygłosi pierwszy referat w czasie konferencji.
Tymczasem z radością informujemy, że patronat honorowy nad konferencją organizowaną przez CI objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W liście do władz uczelni ksiądz Arcybiskup napisał m. in.
 
Uprzejmie dziękuję za list z dnia 16 czerwca br. ws. konferencji, organizowanej przez Uczelnię Collegium Intermarium, z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Pragnę bardzo serdecznie pogratulować inicjatywy oraz wyrazić moje uznanie, związane zarówno z wybraną tematyką, jak i zaproszonymi prelegentami, których bardzo cenię. Niniejszym, obejmuję wydarzenie patronatem Konferencji Episkopatu Polski.(…)
Wszystkim uczestnikom debaty, jej organizatorom oraz całej Wspólnocie Akademickiej przesyłam zapewnienia o mojej życzliwości i modlitwie, udzielając daru pasterskiego błogosławieństwa
 
Księdzu Arcybiskupowi jesteśmy serdecznie wdzięczni za życzliwość i błogosławieństwo, które nieustannie nam okazuje. Państwa zaś serdecznie, już dziś, zapraszamy na naszą konferencję – 12-13 września br. „Przywrócić Veritatis Splendor! Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30 lecie ogłoszenia encykliki”.
 
 

 Warszawa 12-13 września R P 2023

Collegium Intermarium

Centrum Filozofii Klasycznej

Centrum Badań nad Kulturą Zachodu

 

 

 

09.00 – Msza św. w Bazylice Krzyża św.  – celebruje Gerhard kard. Müller

10.15 – Rozpoczęcie konferencji – słowo Rektora;

10.30 – Prawda w świecie, prawda w Kościele. Refleksje byłego Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary – Gerhard kard. Müller;

11.15 – Prawda i rozum w czasie kryzysu. Veritatis Splendor czytana w I poł XXI wieku – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL, CI);

12.00 – Angelus Domini, dyskusja;

13.00 – obiad;

14.00 – x. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Związek wolności i prawdy – znaczenie dla naszej współczesności;

14.30 – dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI) – Znaczenie sumienia we właściwej relacji wolności i prawa;

15.00 – przerwa kawowa;

15.30 – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Męczennicy – świadkowie blasku prawdy w nauczaniu Jana Pawła II;

16:00  – prof. Collin Thibaud – Comparation le contenu de Veritatis Splendor et Amoris laetiae;

16.30 – dyskusja z udziałem prelegentów

13 IX

10.30 – dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI) – Veritatis Splendor a współczesna etyka;

10.30 – Prof. dr Dariusz Kowalczyk SJ (PUG) – Veritatis Splendor w czasach synodalnego zamętu;

11.00 – przerwa kawowa

11.30 – dr hab. Paweł Skrzydlewski (AZ) – Blask prawdy w kształtowaniu życia rodzinnego i  społecznego;

12.00 – Angelus Dominus

12.05 – x. dr hab. Robert Skrzypczak – Wolność osoby w nauczaniu Jana Pawła II Soborem rozświetlona;

12.40 – red. Paweł Chmielewski (pch24) – Veritatis  Splendor wobec błędów teologii XX i XXI wieku;

13.10 – przerwa kawowa;

13.30 – Arkadiusz Robaczewski (CI) – Jaka filozofia dla teologii? Konsekwencje zastosowania różnych koncepcji filozofii dla rozstrzygnięć moralnych w świetle Veritatis Splendor;

14.00 – red Tomasz Rowiński (DoRzeczy, Christianitas) – Uwagi o moralnych aspektach życia politycznego w świetle Veritatis Splendor.

15.00 – Dyskusja z udziałem prelegentów;

15.30 – zakończenie Konferencji

Prowadzenie konferencji i dyskusji: red. Jan Pospieszalski

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki