Collegium Intermarium

Seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. w godz. 10-12 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, 3 piętro, Warszawa) i będzie poświęcone przedstawieniu misji i celów czeskiej organizacji oraz promowanej przez nią koncepcji współpracy państw Europy Środkowej w dobie narastających napięć w Unii Europejskiej.
 
Spotkanie rozpocznie się trzema krótkimi referatami wprowadzającymi do szerszej dyskusji. Dyskusja poświęcona będzie zdiagnozowaniu głównych trudności i problemów, z którymi mierzy się obecnie Unia Europejska, oraz sformułowaniu ewentualnych odpowiedzi na nie ze strony państw Europy Środkowej. Propozycje i dorobek intelektualny środowiska Patrimonium Sancti Adalberti są warte uwagi oraz mogą stanowić dobry punkt wyjścia do podjęcia szerszej refleksji nad miejscem i rolą Europy Centralnej we współczesnym świecie.  
 
Patrimonium Sancti Adalberti zorganizowało dotychczas dwie duże międzynarodowe konferencje w Pradze w tym zakresie. Collegium Intermarium było, wraz z szeregiem innych organizacji z regionu, ich współorganizatorem. Najbliższe seminarium jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w celu umocnienia współpracy regionalnej.
 
Seminarium odbędzie się w języku polskim i angielskim.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Patrimonium Sancti Adalberti: