Collegium Intermarium

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

9 kwietnie 2024 r. w godz. 10-12 na Uczelni Collegium Intermarium odbyło się seminarium naukowe z udziałem przedstawicieli czeskiego konserwatywnego think tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium otworzył dr Filip Ludwin, Prorektor ds. kształcenia i Dziekan Wydziału Prawa na Collegium Intermarium, a ze strony czeskich gości referaty wygłosił Michal Semín i Zdeněk Žák.

Uczestnicy seminarium zaznajomili się z celami i misją Patrimonium Sancti Adalberti oraz poruszyli szereg istotnych tematów związanych z obecną kondycją Unii Europejskiej oraz państw regionu Europy Środkowej. Dyskutowano m.in. o europejskiej demografii, potrzebie obrony wspólnej środkowoeuropejskiej tożsamości, możliwych formach regionalnej współpracy gospodarczej oraz zasadach, na których oparty powinien być system edukacji i oświaty.
 
Seminarium było kolejnym etapem w rozwoju współpracy pomiędzy Collegium Intermarium a Patrimonium Sancti Adalberti. Obie strony zarysowały plany dalszych wspólnych działań.