Collegium Intermarium

Wykład otwarty: Practicum for Secession. Kosovo and Metohija Chapter – dr Dragan Dakić

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym Pana Doktora Dragana Dakića pt. „Practicum for Secession: Kosovo and Metohija Chapter” na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie odbędzie się 17 marca (piątek) o godz. 13.15 w Kampusie im. ks. prof. R. Rumianka – ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 sala 418. Dragan Dakić jest serbskim uczonym posiadającym tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie międzynarodowego prawa publicznego. Jest adiunktem prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kragujevac. W trakcie i po studiach doktoranckich odbywał różne stypendia międzynarodowe i krajowe, a także zajmował stanowiska badawcze np. na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Ljubljanie (2013/2014). Dr Dakić był naukowcem wizytującym w Instytucie ds. Niemieckiego, Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Medycznego, Publicznego Prawa Ochrony Zdrowia i Bioetyki Uniwersytetów w Heidelbergu i Mannheim, w Instytucie Maxa Plancka ds. Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2016/2017), w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk (2019) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Pan Doktor odbywa obecnie wizytę w Polsce jako naukowiec wizytujący Collegium Intermarium. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem karnym międzynarodowym, prawami człowieka jak również kwestiami związanymi z najnowszą historią Bałkanów. Rozwinięta myśl prawna i polityczna na temat secesji Kosowa może zapewnić solidną mapę drogową dla różnych grup i mniejszości narodowych i etnicznych kierującą je ku niepodległości. Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób zgromadzone w tym zakresie doświadczenia i wiedzę można odczytywać jako receptę na uzyskanie akceptowalnej przez większą część społeczności międzynarodowej państwowości, przyjdź na ten inspirujący wykład. Zaproszenie jest adresowane dla studentów, przedstawicieli świata nauki oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką. Wykład współorganizowany przez Collegium Intermarium odbędzie się w języku angielskim.