Collegium Intermarium

Kolejni goście Collegium Intermarium

W marcu na zaproszenie Collegium Intermarium w Warszawie goszczą prawnicy – dr Stephen Baskerville i dr Dragan Dakić.

  • Dr Baskerville to amerykański uczony, który przez ponad 30 lat wykładał na uczelniach w Stanach Zjednoczonych i Europie.
  • Dr Dakić jest adiunktem prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w serbskim Kragujevac. Gościł też na kilku uczelniach w Niemczech i na Węgrzech.
  • 3 marca dr Baskerville wygłosi wykład pt. „Dlaczego tak się stało? Dlaczego Ameryka stała się «komunistyczna»”?

Dr Stephen Baskerville to kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium. Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio był profesorem nauk o państwie w Patrick Henry College.

Jest pracownikiem naukowym amerykańskiego think-tanku Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. W pracy naukowej koncentruje się na kwestiach ideologii politycznych, polityki wyznaniowej, polityki rodzinnej oraz zagrożeń związanych z ideologiami podważającymi tożsamość małżeństwa i rodziny. Jest też autorem kilku książek dotyczących tej tematyki.

3 marca dr Baskerville wygłosi wykład pt. „Dlaczego tak się stało? Dlaczego Ameryka stała się «komunistyczna»”?. Wydarzenie będzie dotyczyło przemian społecznych i politycznych w Stanach Zjednoczonych. Wykład odbędzie się w auli Collegium Intermarium przy ul. Bagatela 12 w Warszawie. Początek o godz. 17:00.

 

Dr Dragan Dakić w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawami człowieka, w szczególności z ochroną życia. W trakcie i po studiach doktoranckich odbywał różne stypendia międzynarodowe i krajowe, a także zajmował stanowiska badawcze na w instytucjach takich jak Wydział Prawa na Uniwersytecie w Ljubljanie (2013/2014). Dr Dakić był naukowcem wizytującym w Instytucie ds. Niemieckiego, Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Medycznego, Publicznego Prawa Ochrony Zdrowia i Bioetyki Uniwersytetów w Heidelbergu i Mannheim, w Instytucie Maxa Plancka ds. Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu (2016/2017), w Instytucie Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk (2019), oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Jego publikacje dotyczą różnych aspektów prawa do życia, nowo powstających technologii i sztucznej inteligencji.

Dr Dakić zajmuje się również kwestiami związanymi z najnowszą historią Bałkanów. 9 marca w auli Collegium Intermarium wygłosi on wykład pt. „Ludobójstwo i jego interpretacja”. Początek o godz. 18:00.